Articles Posted by the Author:
  • Khẩu ngữ phổ biến tiếng Trung ( p3 )

    Học tiếng Trung ngoài việc học từ vựng tiếng Trung, học tiếng Trung qua những câu khẩu ngữ phổ biến cũng là một cách tốt để nâng cao khả năng giao tiếp. Vậy nên mình sẽ tổng hợp một chuỗi bài học tiếng Trung qua những câu khẩu ngữ phổ biến. Hy vọng nó sẽ […]
Gửi Inbox cho THANHMAIHSK