Articles Posted in the " Học từ vựng tiếng Trung " Category


  • Từ vựng dầu mỏ than đá ( p2 )

    Bài học tiếng Trung hôm nay mình sẽ gửi các bạn từ vựng tiếng Trung ngành dầu mỏ . Chúng ta hãy cùng học biết đâu mai kia mình lại dịch thuật về mảng nàyBài học tiếng Trung hôm nay mình sẽ gửi các bạn từ vựng tiếng Trung ngành dầu mỏ . Chúng ta hãy cùng học biết đâu mai kia mình lại dịch thuật về mảng này