Khổng Tử và 10 lời răn dạy trân quý

10 lời răn dạy trân quý của Khổng Tử chưa bao giờ lỗi thời.

Cha đẻ của nho giáo, triết học phương đông chính là Khổng Tử. Sức mạnh và giá trị vềnhững gì mà ông truyền lại không bao giờ mai một mà ngày càng sâu sắc hơn. Đó là tư tưởng về “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

Chính vì sự thông kim bác cổ của ông mà những bài học và lời răn dạy ông để lại không bao giờ lỗi thời. Ông dạy đạo là quân, làm dân, làm phụ, làm tử và luôn lấy chữ “nhân” đứng đầu.

Dưới đây là 10 lời răn dạy trân quý của Khổng Tử. Trong mỗi lời dạy là đúc kết tinh hoa, hội tụ những gì cốt lõi nhất của cuộc sống. Đọc một chút, ngẫm một chút, lời nào cũng sâu sắc và đúng với tất cả mọi người.

10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử10 lời răn dạy của Khổng Tử

 

Khổng Tử và 10 lời răn dạy trân quý
5 (100%) 1 vote