Articles Posted in the " Về TOCFL " Category

  • Tự luyện thi TOCFL – làm bài đọc TOCFL Band A

    Thi cử là vinh quang! Thi thử HSK rồi, thi thử THTP Quốc gia rồi, ad chót bị “ngộ đề” nên hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang làm TOCFL nhé. Những ai đang muốn tự luyện thi TOCFL càng phải nhào vô luôn! Bạn đã biết về chứng chỉ TOCFL này chưa? Về giá trị sử […]hotline