Articles Posted in the " Sắc màu trung hoa " Category


  • Phần cuối về Kể chuyện 3 nước thời Tam Quốc

    Kể chuyện 3 nước thời Tam Quốc đã đến phần cuối. Hãy cùng xem lại một giai đoạn lịch sử Trung Quốc cũng như kết cục của những cuộc chiến tranh giành quyền lực của 3 nước thời Tam quốc nhé. Nước cuối cùng trong 3 nước thời Tam Quốc chính là Tào Ngụy. Kinh […]


Gửi Inbox cho THANHMAIHSK