Articles Posted in the " hsk4 " Category

  • top 10 câu hỏi về chứng chỉ HSK?

    chứng chỉ HSK là gì? HSK cấp mấy là đủ? HSK có lợi ích gì hay? Học HSK ở đâu, giáo trình gì? HSK bảo đảm tương lai gì cho bạn? Click để xem ngay!   top 10 câu hỏi về chứng chỉ HSK? 5 (100%) 1 vote

  • Kiểm tra trình độ HSK4 phần Viết – đề H41327

    Hi, hôm nay tuhoctiengtrung sẽ kết thúc bộ đề thi kiểm tra trình độ HSK4 với phần Viết. Lưu ý trước khi làm: Khác với đề thi HSK3, đề thi viết tiếng Trung HSK cấp 4 có một phần đặt câu tự do. Vậy nếu khi làm bài xong, website báo câu của bạn sai thì cũng đừng […]


  • Tự kiểm tra trình độ HSK4 – H41327 – phần Nghe

    Hôm trước các bạn đã hoàn thành đề HSK3 hết chưa? Hình như rất nhiều bạn đạt được trên 270 điểm, có bạn còn suýt soát 300. Với tình hình này, tuhoctiengtrung.vn quyết định đăng thêm một đề tự kiểm tra trình độ HSK4 để các bạn nâng cao thử thách của mình. Để bắt đầu […]


Gửi Inbox cho THANHMAIHSK