Articles Posted in the " kết cấu cố định thường dùng trong tiếng trung " Category

  • KẾT CẤU CỐ ĐỊNH THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG TRUNG

    Bạn đã biết những kết cấu cố định thường dùng trong tiếng Trung? Dưới đây tiếng Trung THANHMAIHSK xin gửi tới các bạn các kết cấu cố định thường dùng trong tiếng trung. Các bạn có thể áp dụng những kết cấu, công thức này. Sau đó thay đổi linh hoạt theo từng ngữ cảnh […]


hotline