Articles Posted in the " thanh ngu thong dung " Category

  • 20 Thành ngữ thông dụng được dùng nhiều nhất

    Cũng như người Việt chúng ta có rất nhiều câu nói quen thuộc, người Trung Quốc cũng sử dụng rất thường xuyên một vài câu thành ngữ thông dụng nhất định. Dưới đây là 20 thành ngữ thông dụng được dùng nhiều nhất trong tiếng Trung, cùng học nhé! 与众不同:không giống ai câu này dùng để […]


Gửi Inbox cho THANHMAIHSK