Articles Posted in the " NGỮ PHÁP và TỪ " Category

  • Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản (P1)

    Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản (P1)               Muốn sử dụng bất cứ ngôn ngữ gì một cách thuần thục, trôi chảy, ta đều phải nắm chắc được ngữ pháp cũng như cách dùng từ của ngôn ngữ đó. Vì thế, nếu muốn học tốt tiếng Trung cơ bản, ta phải hiểu […]Gửi Inbox cho THANHMAIHSK