Articles Posted in the " NGỮ PHÁP và TỪ " Category


  • Cùng học 60 gam màu đa dạng trong tiếng Trung

    Tên các màu sắc trong tiếng Trung, học tên gọi các màu đa dạng trong đời sống. Học từ vựng tiếng Trung về màu sắc cùng THANHMAIHSK. Sắc màu làm nên những điều thú vị trong cuộc sống. Những gam màu luôn hiện hữu ở mọi nơi và tạo ra những không gian khác nhau. […]


hotline