Articles Posted in the " Tiếng Trung du lịch " Category  • Học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành du lịch (P5)

      Với những phần trước, mình đã giới thiệu các từ vựng tiếng Trung du lịch cũng như một mẫu câu đơn giản đi kèm. Vậy trong phần này, tại sao chúng ta không học cách sử dụng các từ vựng tiếng Trung du lịch trong đoạn hội thoại. Dưới đây là mẫu một cuộc […]


hotline