Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?

Hôm nay chúng tã sẽ chữ Đê 帝  ( dì ) để xem xem từ đế trong từ ” Hoàng Đế” này được hình thành và có ý nghĩa gì nhé! Mình tin chắc các bạn chỉ biết nghĩa chứ không biết rằng tại sao từ tượng hình 帝 lại viết vậy đâu ạ. Nào chúng ta cùng học tiếng Trung nào.

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?

帝 ĐẾ vốn là chữ tượng hình, vẽ hình một bông hoa với đầy đủ bông hoa, đài hoa, cuống hoa; và nghĩa gốc của chữ này là ”cuống hoa”. Trong tiếng Việt hiện đại còn thành ngữ ”thâm căn cố đế” dịch từng chữ là rễ sâu cuống chắc; hoa sen có hai bông nở trên cùng một cuống gọi là sen tịnh đế (tịnh: cùng). Về sau, do đồng âm, 帝 ”đế” được mượn để chỉ khái niệm “hoàng đế” (emperor). Và để phân biệt với nghĩa gốc, người ta thêm bộ Thảo (cỏ hoa) lên đầu 帝 thành chữ 蒂.

Từ chữ Đế 帝 cuống hoa này, người ta thêm chữ Khẩu 口 (Khẩu: mồm) vào bên trái, đọc thành Đề 啼 với nghĩa gào, khóc to, như từ /dạ đề/ nghĩa là trẻ khóc to về đêm. (Trong chữ 啼 Đề này, bộ Khẩu – miệng, có chức năng chỉ ý nghĩa, chữ Đế có chức năng chỉ âm đọc). Về sau, Đề – gào, khóc, được chuyển sang nghĩa (chim) kêu, (vượn) hót. Ngoài ra, Đế 帝 thêm bộ Túc 足 (chân) thành chữ 蹄 cũng đọc là Đề, có nghĩa là móng, chân thú, như mã đề (vó ngựa), trư đề (móng lợn), hay huyền đề (móng, vó màu đen huyền, chỉ ngón chân đen thừa ra ở loài chó).

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?

TUHOCTIENGTRUNG.VN

Tham khảo:

✍Những cấu trúc hay trong tiếng Trung

✍Khẩu ngữ phổ biến tiếng Trung ( p3 )

✍Câu chuyện thành ngữ tiếng Trung ( p 2 )

Từ tượng hình 帝 trong tiếng Trung viết như thế nào?
4 (80%) 1 vote