Trường Đại học Hà Nội hiện đang tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2019 các ngành ngôn ngữ, các bạn quan tâm nhanh chóng nộp hồ sơ nhé: 

? Chương trình trong nước:

➡️ Trình độ thạc sĩ các ngành: 
?Ngôn ngữ Nga (20) 
?Ngôn ngữ Pháp (20)
?Ngôn ngữ Anh (86)
?Ngôn ngữ Trung Quốc (20)
?Ngôn ngữ Nhật (20) 
?Quản trị Kinh doanh (15)

➡️ Nghiên cứu sinh: 
?Ngôn ngữ Nga (10)
?Ngôn ngữ Pháp (5)
?Ngôn ngữ Anh (15)

? Chương trình liên kết:

➡️ Thạc sĩ + Tiến sĩ Ngôn ngữ Pháp: Liên kết với Trường đại học Công giáo Louvain (Vương quốc Bỉ)

➡️ Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật: Liên kết với Trường Đại học Nữ sinh Nara.

? Thông tin chi tiết xem tại link: http://sdh.hanu.vn/…/2949-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-thac…

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY