Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

A:有诺起亚的手机吗?
Yǒu nuòqǐyà de shǒujī ma?
Bạn có điện thoại hiệu Nokia không ?
B:有,这是新出的。
Yǒu, zhè shì xīnchū de.
Có chứ. Đây là những kiểu mới ra.
A:还有好看的吗?我要看看。
Hái yǒu hǎokàn de ma? Wǒ yào kànkan.
Còn những kiểu khác nào khác không ? Tôi muốn xem thử .
B: 你看这几款怎么样?
Nǐ kàn zhè jǐkuǎn zěnmeyàng?
Kiểu này thì như thế nào ?
A:请你帮我挑挑。
Qǐng nǐ bāng wǒ tiāotiǎo.
Bạn có thể chọn giúp tôi có được không ?
B:我看这两款都很好。
Wǒ kàn zhè liǎngkuǎn dōu hěn hǎo.
Tôi nghĩ hai cái này đều tốt.
A:我买这一款吧。这一款能打国际电话吗?
Wǒ mǎi zhè yìkuǎn ba. Zhè yìkuǎn néng dǎ guójì diànhuà ma?
Vậy thì tôi sẽ lấy cái này. Loại này có thể gọi điện thoại quốc tế được không ?
B:能。
Néng.
Được chứ.
A:你能教我怎么打?
Nǐ néng jiāo wǒ zěnme dǎ?
Bạn có thể hướng dẫn tôi cách gọi không ?
B:你先拨零零,再拨国家代码和城市代码,接着拨打对方的电话号码。
Nǐ xiān bō líng líng, zài bō guójiā dàimǎ hé chéngshì dàimǎ, jiēzhe bōdǎ duìfāng de diànhuà hàomǎ.
Trước tiên bàn hãy gõ “ 00 “, sau đó gõ mã vùng của quốc gia và thành phố và cuối cùng là gõ số của đối phương.
A:好,我来试一下。
Hǎo, wǒ lái shì yíxià.
Vậy à, để tôi thử gọi xem thế nào.
A:电话打通了吗?
Diànhuà dǎ tōng le ma?
Nó có kết nối không ?
B:谢谢,打通了。
Xièxie, dǎ tōng le.
Cảm ơn bạn, tôi đã gọi được rồi

Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

手机(shǒujī):携帯電話: Điện thoại di động
出(chū):Phát hành, đi chợ.
Nếu nói một cách lịch sự hơn nữa thì ta có 上市(shàngshì)、推出(tuīchū)
款(kuǎn):Loại , kiểu dáng. (=款式/ kuǎnshì)
帮(bāng):Gíup đỡ
Với câu có dạng 帮+人+動詞 sẽ cho ra nghĩa “ Vì ai đó / Thay ai đó để làm việc gì đó”
挑(tiāo):Lựa chọn. (=挑选/ tiāo xuǎn)
打/拨/拨打(dǎ/bō/bōdǎ):Nhấn số ( để gọi điện thoại ), đánh máy.
国家代码/城市代码(guójiā dàimǎ/chéngshì dàimǎ):Mã vùng của quốc gia và thành phố.
接着(jiēzhe):Kế tiếp, tiếp theo
对方(duìfāng):Đối phương
号码(hàomǎ):Số
来(lái):Thể hiện vẻ tích cực để làm một hành động nào đó
来+動 sẽ tạo ra nghĩa “ Làm một cái gì đó tích cực”
试(shì):Thử
通(tōng):Kết nối.

Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

Đàm thoại tiếng Trung : Gọi điện thoại quốc tế

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY