Trong cuộc sống không ngừng phát triển hiện nay, chúng ta luôn không ngừng đưa ra những yêu cầu nhất định về việc đo lường thời gian. Thời gian đối với con người mà nói là vô cùng quan trọng giống như việc ăn uống là thứ thiết yếu để sinh tồn. Do vậy, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, những thay đổi về vật dụng đo lường thời gian cũng trở nên khoa học, sáng tạo hơn. Đặc biệt là sự ra đời của đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường đẹp và các loại đồng hồ treo tường với nhiều hình thù khác nhau. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu 1 số loại đồng hồ rẻ , đẹp và đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

 1. 挂钟 / guàzhōng / đồng hồ treo tường
 2. 装饰挂钟 / zhuāngshì guàzhōng / đồng hồ treo tường trang trí
 3. 艺术挂钟 / yìshù guàzhōng / đồng hồ nghệ thuật
 4. 猫头鹰挂钟 / māotóuying guàzhōng / đồng hồ treo tường hình con cú
 5. 手表 / shǒubiǎo / đồng hồ đeo tay
 6. 闹钟 / nàozhōng / đồng hồ báo thức
 7. 跑表 / pǎobiǎo / đồng hồ bấm giờ
 8. 怀表 / huáibiǎo / đồng hồ bỏ túi
 9. 定时钟 / dìngshízhōng / đồng hồ hẹn giờ
 10. 长颈鹿挂钟 / chángjǐnglù guàzhōn / đồng hồ treo tường hưu cao cổ
 11. 摆挂钟 / bǎi guàzhōng / đồng hồ treo tường quả lắc
 12. 木房子挂钟 / mù fángzi guàzhōng / đồng hồ treo tường hình ngôi nhà gỗ
 13. 柳叶形挂钟 / liǔyèxíng guàzhōng / đồng hồ treo tường hình lá liễu
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY