Bạn vẫn được tiếp xúc với các loại rau củ quả trong mỗi bữa ăn nhưng liệu bạn đã biết hết tên của chúng gọi như thế nào trong tiếng Trung chưa? Chúng ta cùng nhau học từ những điều bình dị nhất xung quanh chúng ta hàng ngày nhé, chúc các bạn ngon miệng !

Bạn vẫn được tiếp xúc với các loại rau củ quả trong mỗi bữa ăn nhưng liệu bạn đã biết hết tên của chúng gọi như thế nào trong tiếng Trung chưa? Chúng ta cùng nhau học từ những điều bình dị nhất xung quanh chúng ta hàng ngày nhé, chúc các bạn ngon miệng !

Bạn vẫn được tiếp xúc với các loại rau củ quả trong mỗi bữa ăn nhưng liệu bạn đã biết hết tên của chúng gọi như thế nào trong tiếng Trung chưa? Chúng ta cùng nhau học từ những điều bình dị nhất xung quanh chúng ta hàng ngày nhé, chúc các bạn ngon miệng !

Trả lời