5362 lượt xem

Một số cấu trúc quan hệ nhân quả trong tiếng Trung

Trong tiếng Trung có rất nhiều cấu trúc quan hệ. Bài học tiếng Trung ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học về một số cấu trúc quan hệ nhân quả trong tiếng Trung. Những cấu trúc nhân quả trong tiếng Trung có tần suất sử dụng rất lớn cả trong văn nói và văn viết. Hy vọng sau khi học xong bài học tiếng Trung này trình độ tiếng Trung của các bạn sẽ khác trước.

Những cấu trúc nhân quả trong tiếng Trung

1. 因为……,所以……
Yīn wèi…… , Suǒ yǐ……
Vì……, cho nên / bởi vậy……

VD:

因为是第一次,所以有点儿紧张
Yīn wèi shì dì yī cì, suǒyǐ yǒu diǎnr jǐn zhāng
Vì là lần đầu tiên, cho nên có chút hồi hộp, căng thẳng.

2. 之所以……,是因为/是由于……
Zhī suǒ yǐ…… , Shì yīn wèi/shì yóu yú……
Vì ……, cho nên…… (nhấn mạnh kết quả của hành động)

VD:

老师之所以批评你,是因为关心你
Lǎo shī zhī suǒyǐ pīpíng nǐ, shì yīnwèi guānxīn nǐ
Vì thầy giáo quan tâm tới cậu, cho nên mới phê bình cậu thôi.

3 .……,只好……
…… , Zhǐ hǎo……
……buộc phải / đành phải……

VD:

她太忙了,只好请母亲帮着照看孩子
Tā liǎng tài mángle, zhǐhǎo qǐng mǔqīn bāngzhe zhàokàn háizi
cô ấy bận tối mắt, đành phải nhờ mẹ cô ấy trông nom con của mình.

4. 由于……,因此……
Yóu yú…… , Yīn cǐ……
Do / bởi vì……, vì vậy/ do đó

VD:

由于这里的吃住都不太习惯,因此他很想家
Yóuyú zhèlǐ de chī zhù dōu bù tài xíguàn, yīncǐ tā hěn xiǎng jiā
Do vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, bởi vậy anh ta rất nhớ nhà.

5 .……可见……
…… Kě jiàn……
…… thấy rõ / đủ thấy rằng……

VD:

学了半年就通过了HSK考试,可见他很聪明
Xuéle bànnián jiù tōngguòle HSKkǎoshì, kějiàn tā hěn cōngmíng
học có nửa năm mà đã thi được hsk, đủ thấy rằng anh ta rất thông minh.

6. 既然……就 / 只有 / 只好……
Jì rán…… Jiù/zhǐ yǒu/zhǐ hǎo……
Đã …… , thì cũng……

VD:

既然你们都知道了,我就不再重复了
Jìrán nǐmen dōu zhīdàole, wǒ jiù bù zài chóngfùle
Các cậu đã biết rồi, thì tôi cũng cũng chả nhắc lại làm gì nữa.

7 .……,以至于 / 以致
…… , Yǐ zhì yú/yǐ zhì
……, đến mức / cho nên……

VD:

他只顾看书,以至于孩子丢了都不知道
Tā zhǐgù kànshū, yǐ zhìyú háizi diūle dōu bù zhīdào
Anh ấy chỉ lo xem sách, đến mức con mình đi mất cũng không biết.

8 .……不免……
…… Bù miǎn……
……không tránh được / không khỏi……

VD:

这么晚孩子还没回家,妈妈不免着急起来
Zhème wǎn hái zǐ huán méi huí jiā, māmā bùmiǎn zhāojí qǐlái
Muộn thế này rồi mà con cái vẫn chưa về nhà, mẹ ở nhà không khỏi sốt ruột.

Cùng học thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung hay nữa nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC