6408 lượt xem

Văn mẫu: viết đoạn văn tiếng Trung về hạnh phúc

Bạn có hay suy nghĩ về hạnh phúc. Hạnh phúc đối với bạn là gì? Cùng chia sẻ với chúng mình nhé! Hãy viết đoạn văn tiếng Trung về hạnh phúc của bạn. Dưới đây là một số đoạn văn để bạn tham khảo nhé!

Tập viết đoạn văn tiếng Trung về hạnh phúc

1、其实幸福无处不在,重要的是你的心能否感觉到它,你是否真正的认识到它的存在,而你又是否真正的给予别人幸福,是否自己真正拥有幸福。
Qíshí xìngfú wú chù bùzài, zhòngyào de shì nǐ de xīn néng fǒu gǎnjué dào tā, nǐ shìfǒu zhēnzhèng de rènshí dào tā de cúnzài, ér nǐ yòu shìfǒu zhēnzhèng de jǐyǔ biérén xìngfú, shìfǒu zìjǐ zhēnzhèng yǒngyǒu xìngfú.

2、如果幸福是一粒渺小的种子,那么感恩的心便是土壤,自信犹如水源而无私则为阳光将幸福的种子植根于感恩的土壤,用自信之泉浇灌,用无私之光照耀我们看到幸福的大树茁壮成长,郁郁苍苍。如果幸福是一条平凡的小船,那么感恩的心便是大海,自信作帆无私成风,将幸福的小船放置于感恩的大海,张扬自信的风帆,扬起无私的海风,我们看到幸福的小船劈波斩浪,扬帆远航。
Rúguǒ xìngfú shì yī lì miǎoxiǎo de zhǒngzǐ, nàme gǎn’ēn de xīn biàn shì tǔrǎng, zìxìn yóurú shuǐyuán ér wúsī zé wèi yángguāng jiāng xìngfú de zhǒngzǐ zhí gēn yú gǎn’ēn de tǔrǎng, yòng zìxìn zhī quán jiāoguàn, yòng wúsī zhī guāng zhàoyào wǒmen kàn dào xìngfú de dà shù zhuózhuàng chéngzhǎng, yùyù cāngcāng. Rúguǒ xìngfú shì yītiáo píngfán de xiǎochuán, nàme gǎn’ēn de xīn biàn shì dàhǎi, zìxìn zuò fān wúsī chéngfēng, jiāng xìngfú de xiǎochuán fàngzhì yú gǎn’ēn de dàhǎi, zhāngyáng zìxìn de fēngfān, yáng qǐ wúsī dì hǎifēng, wǒmen kàn dào xìngfú de xiǎochuán pībōzhǎnlàng, yángfān yuǎnháng.

3、也许幸福就那么简单。是抚琴,指间流泻出的旋律;是笑时,不经意显现出的两团红晕;是我们不着边际的闲聊,是我们呼吸到新鲜空气的时候,是我们看到烟火灿烂的那一瞬间……幸福存在于每一分每一秒。只要我们学会珍惜,那么连眨一眨眼,都是幸福的。
Yěxǔ xìngfú jiù nàme jiǎndān. Shì fǔqín, zhǐ jiān liúxiè chū de xuánlǜ; shì xiào shí, bùjīngyì xiǎnxiàn chū de liǎng tuán hóngyùn; shì wǒmen bùzháo biānjì de xiánliáo, shì wǒmen hūxī dào xīnxiān kōngqì de shíhòu, shì wǒmen kàn dào yānhuǒ cànlàn dì nà yī shùnjiān…… Xìngfú cúnzài yú měi yī fēn měi yī miǎo. Zhǐyào wǒmen xuéhuì zhēnxī, nàme lián zhǎ yī zhǎyǎn, dōu shì xìngfú de.

4、到底什么才是真正的幸福?杜甫有诗云:「安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜」,这是杜甫认为的幸福「安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜」,不屈于权贵的自由自在是李白眼中的幸福司马迁用「人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛」,诠释着自己对幸福的理解而登上岳阳楼的范仲淹,面对滔滔洞庭,吟诵着「先天下之忧而忧,后天下之乐而乐」千古名句时,他以此为幸福「人生自古谁无死,留取丹心照汗青」是文天祥忠君爱国的幸福「拼将十万头颅血,誓把乾坤力挽回」是鉴湖女侠改变积贫积弱老大帝国的幸福「还我河山」是岳飞岳鹏举忠于大宋王国的幸福……
Dàodǐ shénme cái shì zhēnzhèng de xìngfú? Dùfǔ yǒu shī yún:`Ān dé guǎng shà qiān wàn jiān, dà bì tiānxià hánshì jù huānyán’, zhè shì dùfǔ rènwéi de xìngfú `ān néng cuī méi zhéyāo shì quánguì, shǐ wǒ bùdé kāixīn yán’, bùqū yú quánguì de zìyóu zìzài shì lǐbái yǎnzhōng de xìngfú sīmǎqiān yòng `rén gùyǒu yīsǐ, huò zhòng yú tàishān, huò qīng yú hóngmáo’, quánshìzhe zìjǐ duì xìngfú de lǐjiě ér dēng shàng yuèyánglóu de fànzhòngyān, miàn duì tāotāo dòngtíng, yín sòngzhe `xiān tiānxià zhī yōu ér yōu, hòu tiānxià zhī lè ér lè’qiāngǔ míngjù shí, tā yǐ cǐ wéi xìngfú `rénshēng zìgǔ shéi wú sǐ, liú qǔ dānxīn zhào hànqīng’shì wéntiānxiáng zhōngjūn àiguó de xìngfú `pīn jiāng shí wàn tóulú xuè, shì bǎ qiánkūn lì wǎnhuí’shì jiàn hú nǚ xiá gǎibiàn jī pín jī ruò lǎodà dìguó de xìngfú `huán wǒ héshān’shì yuèfēi yuèpéngjǔ zhōngyú dà sòng wángguó de xìngfú……

5、追逐梦想的过程也是幸福的,虽然其中曲折困苦不计其数,但他更能磨练我们的意志。往往大多数人只在乎追逐成功后情不自禁地喜悦心情,忽视了,历经辛劳和汗水带来的含义。追逐过程也是幸福的,它会影响你甚至改变一生。
Zhuīzhú mèngxiǎng de guòchéng yěshì xìngfú de, suīrán qízhōng qūzhé kùnkǔ bùjì qí shù, dàn tā gèng néng mó liàn wǒmen de yìzhì. Wǎngwǎng dà duōshù rén zhǐ zàihū zhuīzhú chénggōng hòu qíngbùzìjīn de xǐyuè xīnqíng, hūshìle, lìjīng xīnláo hé hànshuǐ dài lái de hányì. Zhuīzhú guòchéng yěshì xìngfú de, tā huì yǐngxiǎng nǐ shènzhì gǎibiàn yīshēng.

6、「慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。」父母样对我们所做的事都是对我们的关爱,我们要学会了解和珍惜他们的幸福,父母的一声话语,问候都无不体现着他们对我们的关爱,我们应该感受到这其中的幸福,不能与别人相对,每个人都属有不同的幸福。
`Címǔ shǒuzhōng xiàn, yóuzǐ shēnshang yī, lín xíng mì mi fèng, yì kǒng chí chí guī.’Fùmǔ yàng duì wǒmen suǒ zuò de shì dōu shì duì wǒmen de guān’ài, wǒmen yào xuéhuì liǎojiě hé zhēnxī tāmen de xìngfú, fùmǔ de yīshēng huàyǔ, wènhòu dōu wúbù tǐxiànzhe tāmen duì wǒmen de guān’ài, wǒmen yīnggāi gǎnshòu dào zhè qízhōng de xìngfú, bùnéng yǔ biérén xiāngduì, měi gèrén dōu shǔ yǒu bùtóng de xìngfú.

7、幸福如水,滋润我们干涸的心田,让我们不不再枯燥!其实,在生活中,有很多人只顾着追求自己所需要的东西,来慰藉自己的虚荣心,但却忽略了身边的幸福,去羡慕别人的幸福。于是在匆忙的步履中,少了更多所拥有的快乐,直至岁月被削夺时,容颜消逝后,回忆往事,只觉一片茫然,后悔自己不懂珍惜自己曾经拥有的幸福。
Xìngfú rúshuǐ, zīrùn wǒmen gānhé de xīntián, ràng wǒmen bù bù zài kūzào! Qíshí, zài shēnghuó zhōng, yǒu hěnduō rén zhǐgùzhe zhuīqiú zìjǐ suǒ xūyào de dōngxī, lái wèijí zìjǐ de xūróng xīn, dàn què hūlüèle shēnbiān de xìngfú, qù xiànmù biérén de xìngfú. Yúshì zài cōngmáng de bùlǚ zhōng, shǎole gèng duō suǒ yǒngyǒu de kuàilè, zhízhì suìyuè bèi xuē duó shí, róngyán xiāoshì hòu, huíyì wǎngshì, zhǐ jué yīpiàn mángrán, hòuhuǐ zìjǐ bù dǒng zhēnxī zìjǐ céngjīng yǒngyǒu de xìngfú.

8、幸福就在我们的身边,我们应该把握自己的幸福,将父的爱融于收中,认清自己的幸福,珍惜自己的幸福,安于自己,不要做过多的强求认真地对待别人的幸福。
Xìngfú jiù zài wǒmen de shēnbiān, wǒmen yīnggāi bǎwò zìjǐ de xìngfú, jiāng fù de ài róng yú shōu zhōng, rèn qīng zìjǐ de xìngfú, zhēnxī zìjǐ de xìngfú, ān yú zìjǐ, bùyào zuòguò duō de qiǎngqiú rènzhēn dì duìdài biérén de xìngfú.

Trên đây là một số đoạn văn tiếng Trung về hạnh phúc hay mà chúng mình sưu tầm được, các bạn cùng tham khảo và chia sẻ thêm các đoạn văn hay nhé!

Xem thêm:

BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

  Chọn cơ sở gần bạn nhất?

  Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


  Họ tên (Bắt buộc)

  Số điện thoại (Bắt buộc)


  X
  ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC