cac-quan-ca-phe-dep-nhat-hoi-an-mytour-1

So sánh giới từ 对、对于、关于

把余钱存入银行,对于/对国家和个人都有好处。

bǎ yú qián cún rù yín háng , duì yú / duì guó jiā hé gē rén dōu yǒu hǎo chù .

Lấy tiền dư gửi vào ngân hàng đều có lợi với đất nước nói chung và cá nhân nói riêng.
Ảnh sưu tầm

Both comments and trackbacks are currently closed.