Lớp luyện thi HSK4

 • ĐỐI TƯỢNG – TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

– Dành cho những bạn muốn rút ngắn thời gian ôn tập HSK4.

– Các bạn đã học xong quyển 4 bộ Hán ngữ 6 quyển ngữ hoặc hoàn thành Khóa cơ bản 2, tại trung tâm.

– Các bạn có lượng từ khoảng 800-1000 từ trở lên.

 • THỜI LƯỢNG: 24 buổi, 2h/buổi

Số buổi cho các kỹ năng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của học viên.

 • QUY MÔ LỚP HỌC: 16-18 học viên
 • GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU HỌC: Được thiết kế riêng biệt có tham khảo các Giáo trình luyện thi HSK uy tín, được biên soạn và xuất bản bên Trung Quốc.
 • GIẢNG VIÊN: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa ôn thi HSK4 của THANHMAIHSK đều có trình độ sư phạm cao, kinh nghiệm trên 3000-5000 giờ giảng dạy + ôn thi HSK nhiều năm phụ trách, đều có học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 • CAM KẾT ĐẦU RA

Sau khi tham gia khóa học có thể:

– Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK4.

– Học viên có khả năng tự học tiếp lên các trình độ cao hơn, lựa chọn khóa học Khẩu ngữ thương mại trung cấp hoặc Dịch cơ bản tại trung tâm.

Lớp luyện thi HSK5

 • ĐỐI TƯỢNG- TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Dành cho những bạn muốn rút ngắn thời gian ôn tập HSK 5.

– Các bạn đã học xong bộ 6 quyển giáo trình Hán ngữ và một số giáo trình trung cấp khác như Qiaoliang 1,2.

– Các bạn đang học năm 2 các trường Đại học chuyên ngữ.

– Các bạn có lượng từ khoảng 1500 từ trở lên.

 • THỜI LƯỢNG: 25 buổi, 2h/buổi

Số lượng buổi học cho các kỹ năng sẽ được điều chỉnh theo trình độ và chất lượng các kỹ năng của học viên.

 • QUY MÔ LỚP HỌC: 16-18 học viên
 • GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU HỌC: Được thiết kế riêng biệt có tham khảo các Giáo trình luyện thi HSK uy tín, được biên soạn và xuất bản bên Trung Quốc.
 • GIẢNG VIÊN: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa ôn thi HSK5 của THANHMAIHSK đều có trình độ sư phạm cao, kinh nghiệm trên 3000-5000 giờ giảng dạy + ôn thi HSK nhiều năm phụ trách, đều có học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 • QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

Sau khi tham gia khóa học có thể:

– Học viên nắm vững đầy đủ các kĩ năng làm bài, từ và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho kỳ thi HSK5.

– Học viên có khả năng tự học tiếp lên các trình độ cao hơn, lựa chọn khóa học Khẩu ngữ thương mại trung cấp hoặc Dịch cơ bản tại trung tâm.

Lớp luyện thi HSK6

 • ĐỐI TƯỢNG- TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Dành cho những bạn muốn rút ngắn thời gian luyện thi HSK6.

– Các bạn đang học năm 2-3 các trường đại học chuyên ngữ.

– Các bạn đủ trình độ HSK5 hoặc đã hoàn thành khóa luyện thi HSK5 tại trung tâm.

– Các bạn có lượng từ khoảng 3500-4000 từ trở lên.

 • THỜI LƯỢNG: 25 buổi, 2h/buổi
 • QUY MÔ LỚP HỌC: 16-18 học viên
 • GIÁO TRÌNH – TÀI LIỆU HỌC: Được thiết kế riêng biệt có tham khảo các Giáo trình luyện thi HSK uy tín, được biên soạn và xuất bản bên Trung Quốc.
 • GIẢNG VIÊN: Giảng viên tham gia giảng dạy khóa ôn thi HSK5 của THANHMAIHSK đều có trình độ sư phạm cao, kinh nghiệm trên 3000-5000 giờ giảng dạy + ôn thi HSK nhiều năm phụ trách, đều có học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 • CAM KẾT ĐẦU RA

– Tự tin tham gia kì thi HSK 6.

– Tự tin trong biểu đạt bằng tiếng Trung với ngữ pháp và từ một cách .

– Nghe hiểu tin tức, đọc hiểu báo chí chuyên ngành bằng tiếng Trung một cách dễ dàng như những người Trung Quốc bản địa.

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY