my-biangbiang

Mỳ BiangBiang

Mỳ Biangbiang là món mỳ truyền thống lâu đời và nổi tiếng khắp vùng Tây An. Tên gọi Biangbiang là chỉ âm thanh vui tai khi kéo căng bột mì lúc nhào. Ngoài ra tên BiangBiang còn tạo ra sự chú ý lớn bởi từ Biang bao gồm 58 nét, là từ phức tạp nhất trong tiếng Hán.

Both comments and trackbacks are currently closed.