84 lượt xem

Học giỏi tiếng Trung thương mại ( p1 )

tieng-trung-thuong-mai

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 số thuật ngữ “ hay dùng nhất” trong tiếng Trung thương mại. Nếu như muốn kiếm được nhiều tiền thì bạn nên dịch nói thật tốt và muốn dịch nói tốt thì tích góp từ vựng chuyên ngành thật nhiều l điều đương nhiên.

Nhớ nhé, những từ chuyên ngành này không ai dạy bạn đâu chỉ có thể có được qua quá trình tìm tòi, học tập và làm việc. Vì thế mình đã viết ra đây rồi còn chờ gì nữa mà không học ngay thôi. ^^

Tham khảo(phần thưởng Khủng)>> Cuộc thi Viết Du học Trung Quốc tại sao lại không?

tieng-trung-thuong-mai
tieng-trung-thuong-mai
 1. An toàn tài chính 财政安全 cái zhèng ān quán
 2. Ảnh hưởng của lạm phát 通货膨胀的影响 tōng huò péng zhàng de yíng xiǎng
 3. Ăn hối lộ 受贿 shòu huì
 4. Bản báo cáo tài chính 财务报告 cái wù bào gào
 5. Báo cáo quyết toán hàng năm 周年结算表 zhōu nián jié suàn biǎo
 6. Bản báo cáo thu nhập 收入报告书 shōu rù bào gào shū
 7. Bản chi tiết 明细单 míng xì dān
 8. Bản chính 正本 zhèng běn
 9. Bản dự thảo 草案 cǎo àn
 10. Bản dự toán 预算表 yù suàn biǎo
 11. Bản dự toán ngân sách 财政预算表 cái zhèng yù suàn biǎo
 12. Bản kê chi phí 费用明细单 fèi yòng míng xì
 13. Bản kê khai tài sản 财产申报单 cái zhèng shēn bào dān
 14. Bản kết toán 结算单 jié suàn dān
 15. Bản sao giấy chứng nhận 证书副本 zhèng shū fù běn
 16. Bản thống kê thương mại 贸易统计表 mào yì tǒng jì biǎo
 17. Bản viết tay 手稿、手写文本 shǒu gǎo , shǒu xiě wén běn
 18. Bán buôn 批发 pī fā
 19. Bán chạy 枪手、见俏、畅销 qiǎng shǒu , jiàn qiāo , chàng xiāo
 20. Bán đại hạ giá 甩卖、大降价出售 shuǎi mǎi , dà jiàng jià chū shòu
 21. Bán đấu giá 拍卖 pāi mǎi
 22. Bán đổ bán tháo 抛售 pào shòu
 23. Bán giảm giá 减价出售 jiǎn jià chū shòu
 24. Bán lậu 私下出售、开后门出售 sī xià chū shòu , kāi hòu mén chū shòu
 25. Bán phá giá 倾销 qīng xiāo
 26. Bạn hàng 合作伙伴 hé zuò huǒ bàn
 27. Bảo đảm hối đoái 汇率担保 huì lǜ dān bǎo
 28. Bảo hiểm hàng hóa 货物保险 huò wù bǎo xiǎn
 29. Bảo trì máy móc 机器维修 jī qì wéi xiū
 30. Bão hòa 饱和 bǎo hé
 31. Báo cáo kiểm toán 审计报告 shēn jì bào gào
 32. Bắt đầu có hiệu lực 生效 shēng xiào
 33. Biên lai 收据 shōu jù
 34. Bội chi ngân sách 财政亦字 cái zhèng yì zì
 35. Bùng nổ chất xám 知识爆炸 zhī shì bào zhà
 36. Buôn bán trái phép 违法买卖 wéi fǎ mǎi mài
 37. Các quy ước kế toán 会计习惯做法 huì jì xí guān zuò fǎ
 38. Cán cân buôn bán 贸易平衡 mào yì píng héng
 39. Cảng tự do 不冻港、自由港bú dòng gǎng , zì yóu gǎng
 40. Cẩm nang kế toán 会计指南 huì jì zhǐ nán

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY