Tra từ điển học tiếng Trung thì 合适” và “适合 đều có ý nghĩa tương tự nhau đó là phù hợp với…, thích hợp với…, nhưng cách dùng của nó thì sao? Bạn đã thực sự hiểu được cách dùng chuẩn xác của nó? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng của hai từ này nhé!

1.“合适” (hé shì ) là tính từ,“适合” ( shì hé ) là động từ.

2. Đằng trước “合适” có thể thêm phó từ mức độ như:
“很合适” ( hěn hé shì ) : rất hợp
Đằng trước “适合” không thể thêm phó từ cho nên không thể nói “很适合”(*)

Phân biệt 合适” và “适合

Phân biệt 合适” và “适合

3.“合适” có thể làm định ngữ như:

“合适的工作” ( hé shì de gōng zuò ) : công việc phù hợp 、“合适的机会”( hé shì de jī huì ) : cơ hội phù hợp

“适合” không thể làm định ngữ cho nên không thể nói “适合的工作”、“适合的机会”(*)

4. Cả 2 từ đều có thể làm vị ngữ:
这种工作对他很合适。zhè zhǒng gōngzuò duì tā hěn hé shì .

Công việc này rất phù hợp với anh ta.
这件衣服适合你的体形。zhè jiàn yīfu shì hé nǐ de tǐ xíng .

Bộ quần áo này rất hợp với dáng của mày.

5. Khi “合适” làm vị ngữ trong câu thì phía sau không đi kèm với định ngữ tuy nhiên khi “适合” làm vị ngữ thì phía sau nhất định phải có định ngữ hoặc các từ ngữ khác.

Phân biệt 合适” và “适合

Phân biệt 合适” và “适合

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY