26355 lượt xem

Thi đại học Trung Quốc bao nhiêu điểm thì đỗ?

Thi đại học Trung Quốc bao nhiêu điểm thì đỗ năm 2021? Cùng tham khảo điểm thi đại học năm 2021 của 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc nhé!

Các môn thi đại học tại Trung Quốc

Kỳ thi tuyển sinh đại học bao gồm sáu môn học (kết hợp thành bốn môn học).

Tổ hợp môn xã hội: Tiếng Trung, Toán học, Ngoại ngữ, Môn xã hội (lịch sử, địa lý, chính trị)

Tổ hợp môn khoa học: Tiếng Trung, Toán, Ngoại ngữ, Môn khoa học (Vật lý, Hóa học, Sinh học)

Điểm tối đa cho bài thi là 750 điểm.

thi-dai-hoc-trung-quoc-bao-nhieu-diem-thi-do

Thi đại học Trung Quốc bao nhiêu điểm thì đỗ ở các tỉnh?

1. Ninh Hạ

Viện Giáo dục và Khảo thí Ninh Hạ đã công bố điểm xét tuyển đại học đợt đầu tiên cho các trường cao đẳng và đại học ở Ninh Hạ vào năm 2021 và đợt tuyển sinh thứ hai từ đại học trở lên để điền vào dòng trình độ tình nguyện viên. Tổ hợp môn xã hội đợt 1 là 505 điểm, khoa học đợt 1 là 412 điểm. Đợt 2 xét tuyển cao đẳng, đại học tổ hợp môn xã hội(bao gồm cả cao đẳng quân đội, công an hoặc các chuyên ngành) điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 430 điểm; xét tuyển đợt 2 vào các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học và kỹ thuật (bao gồm cả quân đội, công lập cao đẳng hoặc chuyên ngành an ninh) nên điền bằng cấp tự nguyện cho sinh viên chưa tốt nghiệp là 345 điểm.

2. Giang Tây

Theo Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Giang Tây, đợt 1 của tổ hợp xã hội là 559 điểm, đợt thứ hai là 496 điểm; tổ hợp khoa học đợt 1 là 519 điểm và đợt 2 là 443 điểm.

3. An Huy

Theo Viện tuyển sinh và khảo thí giáo dục tỉnh An Huy, tổ hợp môn xã hội tuyển sinh đợt 1 là 560 điểm, đợt hai là 519; khoa học đợt 1 là 488 điểm và đợt hai là 415 điểm.

4. Vân Nam

Viện Tuyển sinh và Khảo thí tỉnh Vân Nam đã công bố điểm tối thiểu để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng thông thường ở tỉnh Vân Nam vào năm 2021. Điểm tối thiểu cho đợt xét tuyển đại học đầu tiên: 565 điểm đối với tổ hợp môn xã hội, 520 điểm đối với khoa học và kỹ thuật. Điểm tối thiểu cho đợt xét tuyển đại học thứ hai: Tổ hợp môn xã hội 500 điểm, khoa học và kỹ thuật 435 điểm.

5. Quảng Tây

Theo Viện Tuyển sinh và Khảo thí Quảng Tây, điểm tối thiểu cho đợt tuyển sinh đại học đầu tiên ở Quảng Tây là: 487 cho khoa học và kỹ thuật và 530 cho Tổ hợp môn xã hội; điểm tối thiểu cho đợt tuyển sinh đại học thứ hai: 348 cho khoa học và 413 cho Tổ hợp môn xã hội.

6. Cam Túc

Theo Sở Giáo dục tỉnh Cam Túc, vào năm 2021, điểm tối thiểu để tuyển sinh của các trường cao đẳng và đại học thông thường ở tỉnh Cam Túc được công bố: 440 điểm cho khoa học và kỹ thuật bậc đại học, 502 điểm cho Tổ hợp môn xã hội; 336 điểm cho khoa học đại học và công nghệ, 432 điểm cho Tổ hợp môn xã hội, 160 điểm cho kỹ thuật và 160 điểm cho văn học và lịch sử.

7. Nội Mông

Theo thông tin từ Viện Tuyển sinh và Khảo thí Nội Mông, điểm xét tuyển đầu vào tối thiểu của Kỳ thi tuyển sinh Đại học Nội Mông năm 2021 đã được Ủy ban Tuyển sinh và Kiểm tra Khu tự trị Nội Mông xem xét và phê duyệt tại cuộc họp toàn thể vào ngày 23 tháng 6. Đợt đầu tiên sinh viên đạt 488 điểm đối với Tổ hợp môn xã hội và 418 điểm đối với khoa học và kỹ thuật; đợt thứ hai sinh viên đại học đạt 392 điểm đối với Tổ hợp môn xã hội và 301 điểm đối với khoa học và công nghệ.

8. Cát Lâm

Theo tin tức chính thức trên Weibo của Văn phòng Thông tin Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm, điểm tối thiểu đối với sinh viên đại học Tổ hợp môn xã hội đợt đầu tiên là 519 điểm. Điểm tối thiểu đối với sinh viên đại học đợt 2 là 335 điểm.

Điểm tối thiểu đối với sinh viên đại học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và y học (đợt đầu tiên) là 482 điểm. Điểm tối thiểu đối với sinh viên đại học bình thường (đợt 2) là 305 điểm.

9. Liêu Ninh

Tổ hợp môn xã hội điểm đại học là 456 điểm. Tổ hợp khoa học điểm đại học là 336 điểm

10. Thượng Hải

Theo trang web của Viện Giáo dục và Khảo thí Thượng Hải, điểm nhập học cho từng đợt tuyển sinh đại học của các trường cao đẳng và đại học thông thường ở Thượng Hải năm 2021 đã được phê duyệt và công bố như sau: tuyển sinh hệ đại học là 400 điểm; điểm tuyển sinh loại đặc biệt là 503 điểm; điểm văn hóa hệ đại học tổ hợp xã hội là 300 điểm; điểm văn hóa thể thao bậc đại học là 280 điểm.

11. Tứ Xuyên

Theo trang web của Viện Khảo thí và Giáo dục tỉnh Tứ Xuyên, điểm kiểm soát xét tuyển của từng đợt vào các trường đại học và cao đẳng thông thường ở tỉnh Tứ Xuyên năm 2021 đã được xác định, như sau:

1. Tổ hợp xã hội

Sinh viên đại học đợt 1: 541 điểm;
Thí sinh đại học đợt 2: 474 điểm;
Chuyên cấp: 150 điểm.

2. Khoa học

Sinh viên đại học đợt 1: 521 điểm;
Sinh viên đại học đợt 2: 430 điểm;
Chuyên cấp: 150 điểm.

12. Trùng Khánh

Theo Viện Giáo dục và Khảo thí Trùng Khánh, vào ngày 24, điểm kiểm soát tối thiểu để tuyển sinh các loại trường cao đẳng và đại học thông thường ở Trùng Khánh năm 2021 đã được công bố. Trong đó, 456 điểm đối với sinh viên đại học lịch sử và 446 điểm cho sinh viên đại học vật lý.

13. Quý Châu

Theo Viện Tuyển sinh và Khảo thí tỉnh Quý Châu, điểm xét tuyển cho từng đợt của các trường cao đẳng và đại học thông thường ở tỉnh Quý Châu năm 2021 là: đợt đầu tiên dành cho sinh viên đại học tổ hợp xã hội: 556 điểm; đợt thứ hai dành cho sinh viên đại học tổ hợp xã hội: 479 điểm. ; sinh viên đại học khoa học đợt 1: 456 điểm; sinh viên khoa học đợt 2: 367 điểm. Cao đẳng nghề và đại học, ngành khoa học và kỹ thuật 180 điểm, văn học và lịch sử 180 điểm.

14. Thiểm Tây

Theo Viện Giáo dục và Khảo thí Thiểm Tây, điểm kiểm soát tối thiểu để tuyển sinh các đợt khác nhau của tỉnh Thiểm Tây vào năm 2021 như sau: đợt 1: 499 điểm cho văn học và lịch sử, 443 điểm cho khoa học và công nghệ; Tuyển sinh đợt 2: Văn – sử 406 điểm, khoa học kỹ thuật 341 điểm; dạy nghề cao hơn (chuyên ngành): Tổ hợp môn xã hội 150 điểm, khoa học công nghệ 150 điểm.

15. Hắc Long Giang

Theo Viện Giáo dục và Khảo thí Hắc Long Giang, điểm xét tuyển đầu vào đại học năm 2021 ở tỉnh Hắc Long Giang sẽ được xác định. Đợt 1: 472 điểm cho Tổ hợp môn xã hội, 415 điểm cho khoa học và công nghệ; đợt 2: 354 điểm cho văn học và lịch sử, 280 điểm cho khoa học và công nghệ.

16. Sơn Tây

Theo Trung tâm Quản lý Tuyển sinh và Khảo thí tỉnh Sơn Tây, đợt 1: 543 điểm choTổ hợp môn xã hội, 505 điểm cho khoa học và công nghệ; đợt 2: 458 điểm cho môn văn và lịch sử, 410 điểm cho khoa học.

17. Thiên Tân

Năm 2021, điểm nhập học cho sinh viên đại học ở Thiên Tân là 463 điểm.

18. Giang Tô

Theo trang web của Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Giang Tô, tỉnh Giang Tô đã công bố vào ngày 24 rằng điểm xét tuyển của tỉnh đối với đợt đầu tiên của tuyển sinh đại học: lịch sử đại học và các môn khác có số điểm là 476 điểm, và vật lý đại học và các môn khác có mức điểm là 417 điểm.

19. Hồ Nam

Theo trang web của Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Hồ Nam, tỉnh Hồ Nam đã công bố vào ngày 24 điểm xét tuyển của các trường cao đẳng và đại học thông thường. Đại học tổng hợp: Lịch sử 466 điểm, Vật lý 434 điểm. Cao đẳng nghề: Lịch sử 200 điểm và Vật lý 200 điểm.

20. Hà Nam

Theo trang web của Văn phòng tuyển sinh tỉnh Hà Nam, điểm xét tuyển vào các trường cao đẳng và đại học thông thường đợt 1: 558 điểm cho tổ hợp xã hội và 518 điểm cho khoa học. Đợt thứ hai: 466 điểm cho tổ hợp xã hội và 400 điểm cho khoa học.

Xét duyệt cao đẳng nghề và kỹ thuật: 200 điểm cho tổ hợp xã hội và 200 điểm cho khoa học.

21. Hà Bắc

Theo trang web của Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Hà Bắc điểm xét tuyển của các đợt khác nhau của các trường cao đẳng và đại học.

Đại học: 454 điểm cho Tổ hợp môn xã hội và 412 điểm cho tổ hợp môn tự nhiên.

Chuyên gia: 200 điểm cho Tổ hợp môn xã hội và 200 điểm cho tổ hợp môn Tự nhiên.

22. Thanh Hải

Theo trang web của mạng kiểm tra giáo dục tỉnh Thanh Hải điểm kiểm soát xét tuyển của các trường cao đẳng và đại học như sau:

Ngữ văn và Lịch sử: 456 điểm cho xét tuyển loại đặc biệt, 405 điểm tuyển sinh lần 1, 361 điểm lần 2 và 150 điểm cho hệ cao đẳng cơ sở.

Khoa học và kỹ thuật: 403 điểm cho xét tuyển loại đặc biệt, 330 điểm cho đợt 1, 310 điểm đợt 2 và 150 điểm cho các lớp cao đẳng cơ sở.

23. Bắc Kinh

Theo Viện Khảo thí và Giáo dục Bắc Kinh, điểm tối thiểu để tuyển sinh các đợt (loại) tuyển sinh trình độ cao ở Bắc Kinh vào năm 2021 là: điểm tuyển sinh đại học bình thường là 400 điểm và điểm tuyển sinh loại đặc biệt là 513 điểm.

24. Hải Nam

Theo Cục Khảo thí tỉnh Hải Nam, vào năm 2021, điểm tối thiểu đối với bậc đại học: 466 điểm cho lớp phổ thông. Quy hoạch quốc gia: 466 điểm ở loại chung. Điểm tối thiểu cho một số loại đăng ký tuyển sinh đặc biệt: 569 điểm cho các lớp bình thường.

25. Quảng Đông

Theo Viện Giáo dục và Khảo thí Quảng Đông, điểm để xét tuyển vào các trường cao đẳng và đại học thông thường ở tỉnh Quảng Đông năm 2021 là 548 điểm đối với khối phổ thông (lịch sử) và 539 điểm đối với khối phổ thông (vật lý). Các môn đại học: Đại cương (Lịch sử) 448 điểm, Đại cương (Vật lý) 432 điểm.

26. Hồ Bắc

Theo Văn phòng Tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh Hồ Bắc, điểm tuyển sinh năm 2021 của tỉnh Hồ Bắc đối với các trường Đại học: 397 điểm môn vật lý được ưu tiên, và 463 điểm môn lịch sử được ưu tiên. Dòng xét tuyển đặc biệt ở bậc đại học: ưu tiên 520 điểm vật lý, ưu tiên 558 điểm lịch sử.

27. Sơn Đông

Theo tin tức của CCTV, Sơn Đông đã công bố đường điểm xét tuyển đại học năm 2021. Tuyển sinh loại đặc biệt là 518 điểm; trường thông thường: 444 điểm.

28. Phúc Kiến

Ở tổ hợp môn Vật lý, điểm xét tuyển đại học phổ thông là 423 điểm, xét tuyển trung cấp nghề (chuyên) cao hơn là 220 điểm, điểm xét tuyển đối với các loại hình xét tuyển đặc biệt là 530 điểm;

Ở tổ hợp môn Lịch sử, điểm xét tuyển đại học phổ thông là 467 điểm, xét tuyển trung cấp nghề (chuyên viên) cao hơn là 220 điểm và điểm xét tuyển đối với các loại hình xét tuyển đặc biệt là 546 điểm.

29. Chiết Giang

Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Chiết Giang đã công bố điểm xét tuyển năm 2021 của các trường cao đẳng và đại học bình thường ở tỉnh Chiết Giang cho từng loại.

Tuyển sinh đợt 1 là 495 điểm, và đợt 2 là 266 điểm. Tuyển sinh loại đặc biệt 589 điểm.

30. Tây Tạng

Vào ngày 24, Viện Kiểm tra Giáo dục Khu tự trị Tây Tạng đã công bố điểm tối thiểu cho việc tuyển sinh của các trường cao đẳng và đại học thông thường vào năm 2021:

Ngữ văn và Lịch sử: điểm cho dân tộc thiểu số 350 điểm, dân tộc Hán là 448 điểm. Đại học tổng hợp: 317 điểm cho dân tộc thiểu số và 325 điểm cho dân tộc Hán. Cao đẳng nghề (chuyên viên): 225 điểm cho dân tộc thiểu số và 225 điểm cho dân tộc Hán.

Khoa học và Kỹ thuật: Đại học trọng điểm: điểm cho dân tộc thiểu số 317 điểm, dân tộc Hán 415 điểm. Đại học tổng hợp: 273 điểm cho dân tộc thiểu số và 305 điểm cho dân tộc Hán. Cao đẳng nghề (chuyên ngành): 200 điểm cho dân tộc thiểu số và 200 điểm cho dân tộc Hán.

31. Tân Cương

Theo Viện Khảo thí và Giáo dục Tân Cương, điểm kiểm soát đầu vào tối thiểu cho từng đợt xét tuyển đại học chính quy ở khu tự trị năm 2021:

Đợt đầu tiên: 466 điểm

Đợt thứ hai : 350 điểm

(Tổng hợp từ Chinanews)

Mỗi tỉnh, thành phố, khu tự trị có sự khác nhau về thi đại học Trung Quốc bao nhiêu điểm đỗ. Kì thi đại học ở Trung Quốc được đánh giá vô cùng áp lực và cũng là kì thì bước ngoặt của học sinh cả nước. Kì thi có sự cạnh tranh rất cao, tỉ lệ chọi cao. Áp lực không chỉ ở học sinh mà cả phụ huynh.

Xem thêm các bài viết hay tại THANHMAIHSK nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC