3036 lượt xem

Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )

Tiếp theo mình xin gửi đến các bạn tiếp Trung giao tiếp hay mà dễ phần 2 nhé!Ở  Phần 1 có thể dễ nhơ hơn vì đều là những câu ngắn còn phần này của bài hôm nay có thêm những mẫu câu dài hơn. Nhưng chỉ cần các bạn chăm chỉ thì nó cũng chẳng là vấn đề gì đâu , cứ từ từ , Hoc tieng trung là cả 1 quá trình mà.

Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )
Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )

51.   那只是个建议,你仍可以随你高兴的做。
Nà zhǐ shì ge jiànyì, nǐ réng kěyǐ suí nǐ gāoxìng de zuò.
Đó chỉ là gợi ý, bạn vẫn có thể làm theo ý thích của bạn.
52. 让我给你一些忠告。
Ràng wǒ gěi nǐ yìxiē zhōnggào.
Tôi sẽ cho bạn một vài lời khuyên.
53.   那并不关我的事,不过我认为你应该更卖力。
Nà bìng bù guān wǒ de shì, búguò wǒ rènwéi nǐ yīnggāi gèng màilì.
Đó không phải việc của tôi, nhưng tôi cho rằng bạn nên dốc sức làm.
54.   我常尽量不去干涉你的事。
Wǒ cháng jìnliàng bú qù gānshè nǐ de shì.
Tôi luôn cố gắng không can thiệp vào việc riêng của bạn.
55.   我已大得足以自己决定事务了,你不必操心
Wǒ yǐ dà dé zúyǐ zìjǐ juédìng shìwù le, nǐ bú bì cāoxīn.
Tôi đã đủ lớn để tự quyết định những việc mình làm, bạn không cần phải lo.
56.   多谢你的忠告,但这是我须自己决定的事。
Duōxiè nǐ de zhōnggào, dàn zhè shì wǒ xū zìjǐ juédìng de shì.
Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng đây là việc mà tự tôi phải quyết định.
57.   他不听任何人的话,你只是白费力气而已。
Tā bù tīng rènhé rén de huà, nǐ zhǐ shì báifèi lìqì éryǐ.
Anh ấy không nghe lời mọi người thì anh ấy chỉ hao tâm tốn sức mà thôi.
58.   凡是你所说的我都没有生气。
Fánshì nǐ suǒ shuō de wǒ dōu méi yǒu shēngqì.
Tất cả những gì anh nói đều không làm tôi tức giận.
59.   我在注意听你说。Wǒ zài zhùyì tīng nǐ shuō. Tôi đang chú ý nghe bạn nói đây.
60.  那不关我的事。Nà bù guān wǒ de shì. Đó không phải việc liên quan đến tôi.

Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )
Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )

61.  那不是我的责任。Nà bú shì wǒ de zérèn. Đó không phải trách nhiệm của tôi.
62. 那不是我的问题。Nà bú shì wǒ de wèntí. Đó không phải vấn đề của tôi.
63. 那与我无关。Nà yǔ wǒ wúguān. Cái đó chẳng liên quan đến tôi.
64.  我是有事相求。Wǒ shì yǒu shì xiāng qiú. Tôi có việc cần nhờ bạn giúp.
65.  能帮我个忙吗?Néng bāng wǒ ge máng ma? Có thể giúp tôi 1 chút không?
66.  别多事。Bié duō shì. Đừng nhiều chuyện.
67.  你的帮助不会得到感激。Nǐ de bāngzhù bú huì dédào gǎnjī. Sự giúp đỡ của bạn sẽ không nhận được sự cảm kích đâu.
68. 我乐意尽我所能来帮助你。
Wǒ lèyì jìn wǒ suǒ néng lái bāngzhù nǐ.
Tôi rất sẵn sang cố gắng hết sức giúp đỡ bạn.
69. 如果有什么事我可以帮忙的,请让我知道。
Rúguǒ yǒu shénme shì wǒ kěyǐ bāngmáng de, qǐng ràng wǒ zhīdào.
Nếu có việc gì tôi có thể giúp được hãy nói với tôi.
70. 你跟我一起去吗?Nǐ gēn wǒ yìqǐ qù ma? Bạn đi cùng tôi không?
71.  你能肯定吗?Nǐ néng kěndìng ma? Bạn dám khẳng định không?
72. 相信我。Xiāngxìn wǒ. Tin tôi đi.
73. 你敢?Nǐ gǎn? Bạn dám không?
74.  明天打电话给我。Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ.Mai gọi điện thoại cho tôi nhé.
75. 跟我来。Gēn wǒ lái. Theo tôi.
76. 恭喜恭喜! Gōngxǐ gōngxǐ! Chúc mừng, chúc mừng!
77. 你是当真的吗?Nǐ shì dàngzhēn de ma? Bạn cho là thật à?
78. 你在开玩笑吗?Nǐ zài kāiwánxiào ma? Bạn đang đùa đấy à?
79. 不要夸张。Bú yào kuāzhāng. Đừng có chém gió.

Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )
Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )

80. 我找到了。Wǒ zhǎodào le. Tôi tìm thấy rồi.
81. 你很无聊。Nǐ hěn wúliáo. Bạn thật nhạt nhẽo/ vô vị.
82. 好搞笑!Hǎo gǎoxiào! Thật là buồn cười!
83. 不要紧张!Bú yào jǐnzhāng! Đừng căng thẳng!
84. 别生我的气!Bié shēng wǒ de qì! Đừng giận tôi nhé!
85. 我很感动。Wǒ hěn gǎndòng. Tôi rất cảm động.
86. 我习惯了。Wǒ xíguàn le. Tôi quen rồi.
87. 我在认真的。Wǒ zài rènzhēn de. Tôi đang nghiêm túc đấy.
88. 我试试看。Wǒ shìshi kàn. Để tôi thử xem sao.
89.  没关系。Méiguānxi. Không sao.
90. 不值得。Bù zhídé. Không đáng.

Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )
Tiếng Trung giao tiếp hay mà dễ ( p2 )

91. 很容易。Hěn róngyì. Rất dễ.
92.  那是不同的。Nà shì bùtóng de. Cái đó lại khác.
93. 放松一下。Fàngsōng yíxià. Thư giãn một chút.
94. 告诉我吧!Gàosù wǒ ba! Nói cho tôi biết đi!
95. 很明显。Hěn míngxiǎn. Rất rõ ràng.
96. 让我想想。Ràng wǒ xiǎngxiang. Để tôi nghĩ đã.
97. 很有意思!Hěn yǒuyìsi! Rất thú vị/ rất hay.
98. 这样的事情经常发生。Zhèyàng de shìqíng jīngcháng fāshēng. Chuyện như thế này rất hay xảy ra.
99. 我很羡慕他。Wǒ hěn xiànmù tā. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy.
100. 你考虑一下。Nǐ kǎolǜ yíxià. Tôi suy nghĩ 1 chút.

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC