13243 lượt xem

Bày tỏ biết ơn, lòng biết ơn bằng tiếng Trung như thế nào?

Hình ảnh bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng trung 3

Những câu nói hay bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng Trung với người khác. Học cách nói cảm ơn với người khác bằng tiếng cùng THANHMAIHSK.

Đôi khi trong cuộc sống có rất nhiều người đã giúp đỡ chúng ta, và chúng ta rất biết ơn họ. Tuy nhiên để nói cảm ơn, biết ơn thì phải nói làm sao cho đúng và hay để họ cảm nhận được sự chân thành của mình. Bài học tiếng Trung hôm nay sẽ giúp bạn học những câu nói bày tỏ lòng biết ơn bằng tiếng Trung nhé!

hinh-anh-bay-to-long-biet-on-bang-tieng-trung-1

1. Các cách nói cảm ơn tiếng Trung

1. 谢谢 /Xièxiè/: Cảm ơn!

2. 谢谢你 /Xièxiè nǐ/: Cảm ơn anh/chị!

3. 感谢你 /Gǎnxiè nǐ/: Cảm tạ anh/chị!

4. 非常感谢 /fēicháng gǎnxiè/: Vô cùng cảm ơn!

5. 我很感谢 /wǒ hěn gǎnxiè/: Tôi rất cảm ơn anh!

6. 你真是大好人 /Nǐ zhēnshi dàhǎo rén/: Anh thật là người tốt!

7. 万分感谢 /wànfēn gǎnxiè/: đa tạ

8. 非常感谢 /fēicháng gǎnxiè/: cảm ơn rất nhiều

9. 感激不尽 /gǎnjī bù jìn/: nói cảm ơn thôi là không đủ

10. 多谢  /Duōxiè/: cảm ơn nhiều lắm

11. 你最好了 /Nǐ zuì hǎole/: bạn là nhất đấy

2. Bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn đến người khác trong tiếng Trung

1. 不知说什么才能感谢您 /Bùzhī shuō shénme cáinéng gǎnxiè nín/: Không biết phải nói gì mới có thể cảm ơn được anh!

2. 都要多谢你,我们才能准时完成 /dōu yào duōxiè nǐ, wǒmen cáinéng zhǔnshí wánchéng/: Đều nhờ có anh mà chúng tôi mới kịp thời hoàn thành.

3. 若是没有你,我不可能做到 /ruòshì méiyǒu nǐ, wǒ bù kěnéng zuò/ dào: Nếu như không có anh, tôi không thể nào làm được

4. 我非常感激你的帮助 /Wǒ fēicháng gǎnjī nǐ de bāngzhù/: Tôi vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của anh

5. 你的帮助备受感激 /Nǐ de bāngzhù bèi shòu gǎnjī/: Sự giúp đỡ của anh thật là cảm kích

6. 我要表达我的诚挚的谢意 /Wǒ yào biǎodá wǒ de chéngzhì de xièyì/: Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới anh!

7. 我对此很感激 /Wǒ duì cǐ hěn gǎnjī/: Tôi rất cảm kích với điều này

8. 感谢你的帮助 /Gǎnxiè nǐ de bāngzhù/: Cảm tạ sự giúp đỡ của bạn

9. 有什么方法可以让我为此对你进行回报? /Yǒu shénme fāngfǎ kěyǐ ràng wǒ wèi cǐ duì nǐ jìnxíng huíbào/?: Không biết phải báo đáp anh bằng cách nào.

10. 你帮了我大忙 /Nǐ bāngle wǒ dàmáng/: Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều

11. 我无法表达我的感激之情 /Wǒ wúfǎ biǎodá wǒ de gǎnjī zhī qíng/: Tôi không thể diễn tả hết được sự cảm kích của mình với anh!

12. 我深表感谢 /Wǒ shēn biǎo gǎnxiè/: Tôi vô cùng cảm ơn!

13. 你不知道这(个忙)对我有多重要 /Nǐ bù zhīdào zhè (gè máng) duì wǒ yǒu duō zhòng yào/: Bạn có biết rằng sự giúp đỡ này vô cùng quan trọng với tôi

14. 你太好了 /Nǐ tài hǎole/: Anh thật quá tốt!

hinh-anh-bay-to-long-biet-on-bang-tieng-trung-2

Bày tỏ sự biết ơn bằng tiếng Trung

3. Tổng hợp câu nói bày tỏ sự biết ơn bằng tiếng Trung

15. 感谢你所做的一切 /Gǎnxiè nǐ suǒ zuò de yīqiè/: Cảm ơn anh vì tất cả!

16. 我很感激你 /Wǒ hěn gǎnjī nǐ/: Tôi rất cảm kích với sự giúp đỡ của anh!

17. 向您表示感谢 /Xiàng nín biǎoshì gǎnxiè/: bày tỏ lòng cảm ơn đối với ngài

18. 托你的福全都过得很好 /tuō nǐ de fú quándōuguò dé hěn hǎo/: Nhờ phước của ông, mọi người đều khỏe mạnh!

19. 你真是我家的恩人 /nǐ zhēnshi wǒjiā de ēnrén/: Ông thật sự là ân nhân của gia đình tôi

20. 我不知道怎么样才能报答你! /wǒ bù zhīdào zěnme yàng cáinéng bàodá nǐ!/: Tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn của ông!

21. 非常感谢你的帮忙 /Fēicháng gǎnxiè nǐ de bāngmáng/: Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bà

22. 谢谢你的浓情盛意 /xièxiè nǐ de nóng qíng shèngyì/: Cảm ơn thiện ý của anh

23. 谢谢你对我的关照 /xièxiè nǐ duì wǒ de guānzhào/: Cảm ơn sự quan tâm của ông dành cho tôi

24. 感谢你特意来接我 /gǎn xiè nǐ tèyì lái jiē wǒ/: Cảm ơn anh có lòng đến đón

25. 我不要会忘记你的好意 /wǒ bùyào huì wàngjì nǐ de hǎoyì/: Tôi sẽ không quên tấm lòng của ông

26. 谢谢你的邀请 /xièxiè nǐ de yāoqǐng/: Cảm ơn lời mời của anh

27. 这是一点土产,请收下吧 /zhè shì yīdiǎn tǔchǎn, qǐng shōu xià ba/: Đây là một chút đặc sản địa phương, xin hãy nhận lấy

28. 不用谢 /Bùyòng xiè/: Không cần cảm ơn

29. 不用客气 /Bùyòng kèqì/: Đừng khách sáo

30. 别客气 /Bié kèqì/: Đừng khách sáo

31. 请不要客气 /qǐng bùyào kèqì/: Xin đừng khách sáo

hinh-anh-bay-to-long-biet-on-bang-tieng-trung-3

32. 哪里,这是我们应该做的事 /nǎlǐ, zhè shì wǒmen yīnggāi zuò de shì/: Đâu có, Đây là điều chúng tôi nên làm

33. 能为你效劳我很荣幸 /néng wèi nǐ xiàoláo wǒ hěn róngxìng/: Rất vinh hạnh được phục vụ ông

34. 能帮你我很高兴,不用谢 /néng bāng nǐ wǒ hěn gāoxìng, bùyòng xiè/: Tôi rất vui được giúp chị, không cần phải cảm ơn!

Có rất nhiều cách để nói lời cảm ơn bằng tiếng Trung. Lời nói chẳng mất tiền mua đúng không nào, nói lời hay ý đẹp để cuộc sống yên vui và hạnh phúc nha!

Xem thêm những bài học hay nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC