Thành ngữ tiếng Trung là một bộ phận rất độc đáo và khó học với những người hoc tieng Trung. Nhưng trong giao tiếp thì tần suất sử dụng, ý nghĩa truyền tải lớn. Vậy chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu những thành ngữ tiếng Trung này nhé

1. 半信半疑 bàn xìn bàn yí : bán tín bán nghi

Vừa tin tưởng vừa hoài nghi.Miêu tả tâm lí không dám tin tưởng hoàn toàn,nửa tin nửa ngờ.

Gần nghĩa : 将信将疑 jiàng xìn jiàng yí

Phản nghĩa : 深信不疑 shēn xìn bù yí

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung - 半信半疑

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung – 半信半疑

Vì dụ :

A:老师说我们这次参加辅导班不收费,我是半信半疑。

lǎo shī shuō wwǒ mēn zhè cì cān jiā fù dǎo bān bù shōu fèi , wǒ shì bàn xìn bàn yí .

Thầy giáo nói lần này chúng ta tham gia lớp học phụ đạo sẽ không thu phí đâu , tôi đang bán tín bán nghi về việc này.
B:好多人对老师的话都半信半疑。hǎo duō rén duì lǎo shī de huà dōu bàn xìn bàn yí .

Rất nhiều người đều bán tín bán nghi về lời thầy nói.
C:用不着半信半疑,老师还能骗咱们?yòng bù zháo bàn xìn bàn yí , lǎo shī hái néng piàn zán men ?

Không cần phải bán tin bán nghi , Không lẽ thầy có thể lừa chúng ta ư?

Các bạn thấy từ này có hay không?  Hôm nay trời đẹp chúng ta học thêm 1 thành ngữ nữa nhé!

2. 杯盘狼藉 bēi pán láng jí : Chén bát ngổn ngang,cơm rượu thừa mứa.

Miêu tả cảnh tượng bừa bộn sau khi ăn uống xong,chén bát vất lung tung mỗi cái 1 nơi.Mang nghĩa không tốt.

 杂乱无章 zá luàn wú zhāng

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung - 半信半疑

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung – 半信半疑

Ví dụ :

学生:刘老师,咱们唱卡拉OK 吧?

xué shēng : Liú lǎo shī , zánmen hàng kǎ lā ok ba ?

Học sinh : Thầy Lưu , chúng ta hát karaok đi?
刘老师:好,我把桌子收拾一下儿,这样杯盘狼藉太不雅了。

Liú lǎo shī : hǎo , wǒ bǎ zhuō zi shōu shi yí xiǎr , zhè yàng bēi pán láng jí tài bù yǎ le

Thầy Lưu : Được , để thầy dọn dẹp lại đống bát đũa ngổn ngang này đã , trông khó nhìn quá.
学生:杯盘狼藉是我们弄的,我们来收拾。

xué shēng : bēi pán láng jí shì wǒ men nòng de , wǒ men lái shōu shi .

Học sinh : Đống lộn xộn này là do bọn em bày ra , thầy để chúng em dọn.
刘老师:我自己来,你们先唱吧。

Liú lǎo shī : wǒ zì jǐ lái , nǐ men xiān hàng ba .

Thầy Lưu : Thầy dọn được rồi , các em cứ hát trước đi.

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung - 半信半疑

Mỗi ngày 1 thành ngữ tiếng Trung – 半信半疑

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY