Hôm nay, chúng ta sẽ tới với đề thi cấp cao nhất trong hệ thống đề thi Năng lực Hoa Ngữ TOCFL. Đề thi nghe TOCFL band C cũng có kết cấu tương tự như đề thi TOCFL band B, nhưng mức độ khó cao hơn. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu ôn thi TOCFL hữu ích cho mọi người.

Thú thực tại đề này khó quá, ad up lên chưa test kỹ lắm, sợ còn sót lỗi. Nếu ai phát hiện ra đề có vấn đề gì thì báo để ad sửa nhé. :p

Đây là đề giản thể, ai thích làm phồn thể xin mời qua bên này.Đề thi TOCFL C phồn thể – phần nghe.

Mời bạn bấm vào chương trình chạy băng và bấm “Start Quiz” để bắt đầu làm bài.

TOCFL Band C - Nghe - Gian the

华语文听力测验

流利精通级模拟试题

作答注意事项:
一、此份题本共 50 题,考试时间约 60 分钟。

二、所有答案必须写在答案卡上,作答在题本上的答案将不予计分。

三、每一题都有四个选项,请选出一个正确答案。每题只有一个正确答案,多选者视为错误。

四、考试开始后,不得任意离场。若有任何疑问,请举手,等待监试人员到你身旁。

五、考试结束,请将题本和答案卡放在桌上,等待监试人员收卷、清点完毕后,才能离场。

Chúc các bạn ôn thi TOCFL thật tốt!

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY