3310 lượt xem

Bài tập sắp xếp câu trong tiếng Trung phần 2

phần 1, các bạn đã đúng được bao nhiêu câu? Sắp xếp câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp chúng ta tự học tiếng Trung tại nhà được rất nhiều bài học như củng cố ngữ pháp, củng cố từ loại, luyện tập cho các bài thi HSK.

Tiếp theo, chúng mình sẽ gửi bạn tiếp 100 câu bài tập sắp xếp câu tiếng Trung phần 2 nhé!

120 bài tập sắp xếp câu trong tiếng Trung

1. 没 丝 责 他 感 有 毫 任

2. 样 与 交 的 各 各 往 他 人 种

3. 途 的 明 光 前 他

4. 看 功 完 说 再 你 课 做 小

5. 是 吵 妻 那 夫 争 对 老

6. 我 气 起 勇 误 认 鼓 承 错

7. 欢 短 发 我 剪 喜

8. 行 听 乐 电 的 音 她 流 台

9. 作 任 很 他 都 力 工 尽 何 做

10. 留 停 伦 几 了 他 敦 天 在

11. 个 刻 电 给 打 话 家 后 我 回 立

12. 愿 不 亲 孩 母 离 女 小 的 那 她 开

13. 平 段 凹 这 不 路 凸

14. 会 学 路 孩 刚 我 走 的 子

15. 漂 踢 场 这 亮 得 球

16. 弹 他 比 得 弹 精 我 彩 琴

17. 况 健 状 统 不 副 康 佳 总

18. 球 足 赛 喜 欢 看 他 比

19. 子 个 匙 两 奶 杯 了 一 各 在 她 加 牛 里

20. 敬 应 当 他 师 生 们 学 的 尊 老

21. 心 么 只 能 没 恒 是 有 要 有 不 的 可 什

22. 都 赏 朋 常 非 学 他 们 才 欣 的 友

23. 他 时 碰 月 见 某 候 个 过 个 的 在 上 我

24. 们 去 天 天 外 郊 明 一 住 我

25. 得 以 款 笔 住 一 你 房 拨 来 到 修 可 缮

26. 老 很 然 干 仍 能 但 虽 她

27. 事 查 中 故 调 在 仍

28. 喜 粗 度 我 欢 态 他 的 鲁 不

29. 伤 是 曲 这 的 首 歌 感 一

30. 常 奶 在 常 奶 边 伴 她 身 陪

31. 饱 我 了 吃

32. 鼠 花 了 这 一 就 掉 猫 只 口 吞 老 大 把 小

33. 体 眠 乏 身 好 缺 对 睡 不

34. 经 妻 这 争 事 小 夫 为 常 吵 对

35. 力 悔 的 努 后 , 不 若 会 将 在 来 现

36. 值 营 的 汁 高 养 橙 很 种 价 有 这

37. 吵 些 忍 居 闹 子 不 的 邻 能 孩 那 她 受

38. 用 华 利 才 我 他 的 充 将 分 们

39. 间 势 弄 时 他 些 来 一 形 要 需 清

40. 小 很 间 适 很 我 但 房 舒 的

41. 借 几 我 书 馆 从 本 了 书 图

42. 成 损 大的 风 巨 害 了 造 暴

43. 下 治 对 药 病 要 症

44. 绝 种 大 的 濒 猫 灭 一 动 物 临 了 成 熊 已

45. 要 开 示 他 我 暗 走

46. 书 暗 , 光 看 太 法 线 无 我

47. 成 把 庭 们 大 当 队 个 人 一 家 部 军

48. 为 犯 行 运 罪 是 毒 品 藏

49. 人 在 厌 他 让 高 傲 孤 实 的 自 讨

50. 些 下 们 物 收 他 礼 定 这 一 要 我

51. 肉 只 吃 , 但 爱 瘦 他 肉 吃

52. 草 那 把 得 掉 野 些 们 拔 我

53. 射 到 我 标 箭 总 不 靶 是 射

54. 引 众 赛 千 数 比 观 吸 这 了 场 名

55. 住 怀 在 子 的 前 念 日 农 以 村 我

56. 疑 惯 我 的 直 梦 自 游 怀 有 习 己 一

57. 盖 幢 内 屋 在 了 半 们 房 他 好 年 这

58. 扫 每 间 打 房 他 天

59. 人 们 毫 他 容 不 敌 宽 对

60. 好 不 药 用 像 服 我 个 管 这 用

61. 怕 虫 害 毛 她

62. 本 会 末 议 聚 建 周 他

63. 预 气 天 测 预 晴 天 报 天 明

64. 还 怎 了 , 天 呀 黑 么 来 都 回 没 他

65. 甲 了 你 尖 指 的 太

66. 疼 道 药 知 治 的 我 种 一 头

67. 时 欢 随 们 你 到 我 迎 家

68. 敬 孩 应 辈 小 尊 长 该

69. 烂 苹 了 些 果 那

70. 相 心 他 信 长 有 自 的 没 己 对

71. 欢 流 喜 轻 潮 人 年 赶

72. 狗 咬 果 只 会 , 如 你 那 它 惹 就 你 招 去

73. 相 去 别 万 出 千 漏 真 把 泄

74. 万 了 们 竞 美 他 百 多 一 元 选 花

75. 行 校 论 学 一 赛 场 们 举 了 辩 我

76. 找 处 我 到 过 了 们 都

77. 杯 一 他 啡 喝 大 咖 了

78. 当 岁 员 就 他 演 了 九

79. 他 牢 过 年 坐 八

80. 去 倍 是 五 年 的 量 年 产 今 的

81. 气 快 天 得 了 变 使 这 凉 雨

82. 活 倦 生 了 对 经 市 我 厌 城 已

83. 庆 快 孩 诞 子 圣 小 地 祝 愉

84. 箭 夫 练 她 是 教 丈 射

85. 长 的 物 根 深 得 这 植 很 些

86. 穷 在 中 活 度 他 极 生 困

87. 和 饼 分 妹 她 妹 享 馅

88. 虫 早 鸟 吃 起 的 有 儿

89. 助 能 尽 切 我 你 帮 一 可 会

90. 不 她 歌 本 会 根 唱

91. 病 上 然 去 , 虽 班 还 但 是 了 他

92. 且 明 而 漂 亮 她 聪 仅 不

93. 家 个 繁 这 荣 很 国

94. 没 么 怎 课 天 上 昨 来 你

95. 聪 子 很 这 孩 明

96. 敬 尊 师 们 老 常 的 非 们 生 他 学

97. 院 去 吗 影 电 你 电 常 影 看

98. 到 带 客 他 厅 人 把 客

99. 用 起 他 存 来 把 钱 零

100. 出 校 赶 了 长 我 学 被 校

101. 是 的 十足 个 他 笨蛋

102. 他 矮 一 我 头

103. 办公室 的 在 二楼 我们

104. 准时 你们 上班 来 必须

105. 块 吃 他 蛋糕 了 已经 一

106. 很 铁 容易 生锈

107. 厨房 饭 正在 做 妈妈

108. 晚会 将在 表演 上 他 魔术

109. 很 次 考试 简单 这

110. 每 苹果 公斤 镑 两

111. 上班 你 什么 时候

112. 的 食物 很 吃 餐厅 难 这

113. 喝 真 茶 想 杯 我

114. 像 顽皮 那么 猴子 他

115. 阵 把 了 风 , 风筝 吹 一 突然 走

116. 应该 雨 小 今天 有 阵

117. 年轻 学 知识 趁 多 点

118. 很 石头 硬 这

119. 勇敢 名 他 水手 的 是

120. 很 是 但是 , 虽然 孝顺 养子 他

File đáp án: Tại đây

Hi vọng với số bài tập này đã giúp bạn luyện tập và học tiếng Trung tốt hơn nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC