陈林:喂!是共和酒店吗?

Chénlín: Wèi! Shìgònghéjiǔdiàn ma?

Trần Lâm: A lô, đó là khách sạn Cộng Hòa phải không?

职员:是的,先生。有什么事吗?

Zhíyuán: Shì de, xiānshēng. Yǒushé me shì ma?

Nhân viên: Vâng thưa ông, có chuyện gì không ạ?

陈林:我要一个房间。环球旅行社推荐贵店给我的。

Chénlín: Wǒyàoyīgèfángjiān. Huánqiúlǚxíngshètuījiànguìdiàngěiwǒ de.

Trần Lâm: Tôi cần một phòng. Công ty du lịch Hoàn Cầu giới thiệu khách sạn này cho tôi.

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

职员:多谢了。先生,你要什么样的房间?

Zhíyuán: Duōxièle. Xiānshēng, nǐyàoshénmeyàng de fángjiān?

Nhân viên: Cám ơn ông rất nhiều. Ông cần một phòng như thế nào?

陈林:单人房,有浴室的房间。如果可能,我喜欢在二楼朝南的。

Chénlín: Dānrénfáng, yǒuyùshì de fángjiān. Rúguǒkěnéng, wǒxǐhuānzàièrlóucháonán de.

Trần Lâm: Một phòng đơn, có phòng tắm. Nếu có thể, tôi muốn một căn phòng tầng 2 hướng Nam.

职员:好的,先生。我们有这样的房间空着,一间清静的房间。那是在二楼的,朝向花园我希望你会喜欢。

Zhíyuán: Hǎo de, xiānshēng. Wǒmenyǒuzhèyàng de fángjiānkōngzhe, yījiànqīngjìng de fángjiān.Nàshìzàièrlóu de, cháoxiànghuāyuánwǒxīwàngnǐhuìxǐhuān.

Nhân viên: Vâng thưa ông. Chúng tôi đang có một phòng trống như vậy, một căn phòng rất yên tĩnh. Nó ở tầng 2, nhìn ra vườn hoa.Tôi hy vọng ông sẽ thích nó.

陈林:那好极了。价钱怎样?

Chénlín: Nàhǎojíle. Jiàqiánzěnyàng?

Trần Lâm: Vậy thì tốt quá, giá tiền là bao nhiêu?

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

职员:50 美元一晚,包括两餐晚餐和早餐。

Zhíyuán:50Měiyuányīwǎn, bāokuòliǎngcānwǎncānhézǎocān.

Nhân viên: 50 đô la một đêm, bao gồm hai bữa ăn sáng và tối.

陈林:我要这房间,可否麻烦你把我的行李搬上我的房间吗?

Chénlín: Wǒyàozhèfángjiān, kěfǒumáfannǐbǎwǒ de xínglǐbānshàngwǒ de fángjiān ma?

Trần Lâm: Tôi thuê căn phòng này, nhưng có thể phiền anh chuyển hành lý của tôi lên phòng không?

职员:是的,先生。可否麻烦您登记一下?

Zhíyuán: Shì de, xiānshēng. Kěfǒumáfanníndēngjìyīxià?

Nhân viên: Vâng xin ông đăng ký một chút.

陈林:只要签名吗?

Chénlín: Zhǐyàoqiānmíng ma?

Trần Lâm: Chỉ cần ký tên thôi à?

职员:不,先生你必填这表格。。。姓名、年龄、职业、国籍等等。

Zhíyuán: Bù, xiānshēngnǐbìtiánzhèbiǎogé… Xìngmíng, niánlíng, zhíyè, guójíděngděng.

Nhân viên: Không, ông cần phải điền vào trong mẫu này…tên, tuổi, nghề nghiệp, quốc tịch v.v..

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

Đàm thoại tiếng Trung : Trong khách sạn

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY