Phần thi viết lần này, các bạn sẽ cần gõ tay nhiều hơn một chút, và phải kích thích sáng tạo một chút. Tất nhiên, bạn không thể rèn kỹ năng viết HSK4 tốt nếu thoát ly giấy bút. Ad đề nghị sau khi làm xong bài test online này, bạn chép lại các câu vào vở để nhớ bài hơn.

Nào, bật bộ gõ tiếng Trung và bắt đầu làm bài.

Đề thi HSK4 H41001 - Phần Viết

Phần Viết HSK4 gồm 2 phần
Số câu hỏi: 15 câu
Thời gian làm bài: 25 phút

Bấm “Start Quiz” để bắt đầu.

Tiếp tục với:

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY