Tiếp tục với phần Nghe đề HSK4 tuhoctiengtrung.vn đã giới thiệu với các bạn hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần thứ hai của đề để kiểm tra trình độ đọc HSK4 nhé. Phần này sẽ yêu cầu bạn dành 40 phút tập trung làm bài.

Bạn làm bài xong, nhớ chia sẻ đề này lên “phây” để đọ điểm với bạn bè nhé. 😉

Đề thi HSK4 H41327 - Phần Đọc

Phần Đọc HSK4 gồm 3 phần
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 40 phút
Đúng 24 câu là vượt “ngưỡng an toàn”

Bấm “Start Quiz” để bắt đầu.

Có thể bạn muốn thử:

Hãy hoàn thành hết cả 3 phần thi và cộng điểm % của mình nhé. Nếu đạt 3 phần trên 180 điểm là đạt nhé. Chúc các bạn đạt trên 270 điểm. 😀

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY