Bạn đã biết những kết cấu cố định thường dùng trong tiếng Trung?

Dưới đây tiếng Trung THANHMAIHSK xin gửi tới các bạn các kết cấu cố định thường dùng trong tiếng trung. Các bạn có thể áp dụng những kết cấu, công thức này. Sau đó thay đổi linh hoạt theo từng ngữ cảnh và hoàn cảnh giao tiếp mà bạn cần nhé.

Chúc các bạn học thật tốt tiếng Trung!

2 6 5 4 3

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY