6451 lượt xem

Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân

Trong những cuộc tranh luận, người tham gia thường bày tỏ quan điểm của bản thân.  Nhất là những bạn đã từng du học Trung Quốc thì  trong các cuộc tranh luận sẽ đứng lên bày tỏ quan điểm bản thân về một vấn đề nào đó là điều bình thường. Bạn đã biết dùng cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm bản thân hay chưa? ? Bài học tiếng Trung ngày hôm nay sẽ đưa ra một vài cách nói để bày tỏ chứng kiến của mình.
1 。众所周知Như chúng ta đã biết
zhòng suǒ zhōu zhī2 。对。。。的问题Đối với vấn đề….
duì… de wèn tí3 。每个人都有自己的想法(观点) Mỗi người đều có cách nghĩ ( quan điểm)riêng
měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de xiǎng fǎ( guān diǎn)4 。关于。。。的问题(方面)Liên quan tới vấn đề ( phương diện)….
guān yú….. de wèn tí ( fāng miàn)

Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân
Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân

5a- 据我了解Theo tôi được biết
jù wǒ liǎo jiě

5b- 对我来说: đối với tôi mà nói
Duì wǒ lái shuō

6 。在这种情况下Trong trường hợp này
zài zhè zhǒng qíng kuàng xià

7 。在。。。的帮助下Dưới sự giúp đỡ của ai
zài…. de bāng zhù xià

8 。总来说/ 总之Nói tóm lại
zǒng lái shuō/Zǒngzhī

9 。第一,第二,第三。。。
dì yī dì èr dì sān….
Thứ nhất, thứ 2, thứ 3

10 。另外Ngoài ra
lìng wài

11 。再说Hơn nữa
zài shuō

Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân
Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân

12。反而Ngược lại
fǎn ér

13。从。。。来看Xét về….
cóng…. lái kàn

14。与。。。有关Gắn liền với
yǔ….. yǒu guān

15。除了。。。以外Ngoài….ra
chú le……. yǐ wài

16a。不但。。。而且:Không những…..mà còn
bú dàn……. ér qiě

16b. 不但不。。。反而:Không những không….mà ngược lại còn
Bùdàn bù… Fǎn’ér

Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân
Những cấu trúc tiếng Trung bày tỏ quan điểm của bản thân

17。虽然。。。。但是:Mặc dù…..tuy nhiên
suī rán…… dàn shì

18.首先。。。接着。。。然后。。。。最后:Đầu tiên….tiếp theo…..Sau đó…..Cuối cùng
Shǒuxiān… Jiēzhe… Ránhòu…. Zuìhòu

19.拿。。。。来看:Lấy…làm ví dụ / Lấy…mà nói( mà xem)
Ná…. Lái kàn

 

 Tuhoctiengtrung.vn

>>>Tham khảo:

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC