857 lượt xem

CÂU CHUYỆN THÀNH NGỮ “TÌNH NGAY LÍ GIAN”

 

Câu chuyện thành ngữ hay nè các bạn !!u=1384750552,756638642&fm=21&gp=0u=1384750552,756638642&fm=21&gp=0

u=1384750552,756638642&fm=21&gp=0

 瓜田李下

唐朝唐文宗时,大书法家柳公权忠良耿直,能言善谏,官职是工部持郎。当时有一个叫郭宁的官员把两个女孩送进宫中,于是皇帝就派郭宁到邮宁(现在的陕西邮县)做宫,人们对这件事情议论纷纷。皇帝就以这件事来问柳公权:

“郭宁是太皇太后的继父,宫封大将军,当宫以来没有什么过失,现在只让他当邮宁这个小小的方地主宫,又有什么妥呢?

柳公权说:

”议论的人都以为郭宁是因为进献两个女孩还入宫,才得到住官职的。”

唐文宗说:

“郭宁的两个女儿是进宫陪太后的,并不是献给朕的。”

柳公权回答:

“瓜田李下的嫌疑,人们哪能分辨得清呢?”

 

Guātiánlǐxià

Táng cháo táng wénzōng shí, dà shūfǎ jiā liǔgōngquán zhōngliáng gěngzhí, néng yán shàn jiàn, guānzhí shì gōng bù chí láng. Dāngshí yǒu yīgè jiào guō níng de guānyuán bǎ liǎng gè nǚhái sòng jìn gōng zhōng, yúshì huángdì jiù pài guō níng dào yóu níng (xiànzài de shǎnxī yóu xiàn) zuò gōng, rénmen duì zhè jiàn shìqíng yìlùn fēnfēn. Huángdì jiù yǐ zhè jiàn shì lái wèn liǔgōngquán:

“Guō níng shì tài huáng tàihòu de jìfù, gōng fēng dà jiàng jūn, dāng gōng yǐlái méiyǒu shé me guòshī, xiànzài zhǐ ràng tā dāng yóu níng zhège xiǎo xiǎo de fāng dìzhǔ gōng, yòu yǒu shé me tuǒ ne?

Liǔgōngquán shuō:

” Yìlùn de rén dōu yǐwéi guō níng shì yīn wéi jìn xiàn liǎng gè nǚhái hái rù gōng, cái dédào zhù guānzhí de.”

Táng wénzōng shuō:

“Guō níng de liǎng gè nǚ’ér shì jìn gōng péi tàihòu de, bìng bùshì xiàn gěi zhèn de.”

Liǔgōngquán huídá:

“Guātiánlǐxià de xiányí, rénmen nǎ néng fēnbiàn dé qīng ne?”

 

TÌNH NGAY LÍ GIAN 

Thời Đường Văn Tông, nhà đại thư pháp Liễu Công Quyền tính tình trung trực thẳng thắn, giỏi can gián, làm đến chức công bộ thị lang. Lúc bấy giờ có một vị quan tên là Quách Ninh đem 2 cô gái của mình đến tiếng cung vì thế vua cho Quách Ninh làm quan ở Bưu Ninh (huyện Bưu, tỉnh Thiểm Tây ngày nay ), việc bày làm cho ai cũng bàn bạc xôn xao.

Vua đem việc này hỏi Liễu Công Quyền:

– Quách Ninh là kế phụ của thái hoàng thái hậu, được phong đại tướng quân, từ khi làm quan thế này chưa để xảy ra sơ xuất gì ,nay chỉ cho ông ta làm chức quan nhỏ nhỏ ở Bưu Ninh, có gì là không ổn ?

Liễu Công Quyền nói :

– Dân chúng bàn tán là vì cho rằng Quách Ninh có được chức quan này là do tiến cung hai người con gái.

Đường Văn Tông nói :

– Hai người con gái của Quách Ninh tiến cung để hầu hạ Thái hậu, đâu phải tiến cung cho trẫm .

Liễu Công Quách tâu:

– Nghi ngờ theo kiểu : Tình ngay lí gian thì không phân trần được đâu .

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC