Gửi các bạn yêu thích tiếng Trung file tài liệu bằng pps phần các nét cơ bản tiếng Hán nhé. Chúc các bạn học tốt thi tốt 😀

Link download:  HAN-cacnetcoban

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY