Truyện cười :”khi yêu nhau và sau khi kết hôn “

images (59)

谈恋爱之前,结婚之后

一对男女朋友,男生用脚他车载女生去赏月亮.

女生问男生:你载我会不会很累?

男生回答:一点也不会。

女生:月亮真漂亮!

男生:月亮就是咱们两个人!

结婚后,两个人一起去赏月。

老婆问:你载我会不会很累?

老公回答:累得要命!

老婆:天上的乐陵很美吧!月亮是咱们的。

老公:月亮属于老天爷的,哪时候是我们的呀?

 

Tán liàn’ài zhīqián, jiéhūn zhīhòu

Yī duì nán nǚ péngyǒu, nánshēng yòng jiǎo tā chēzài nǚshēng qù shǎng yuèliàng.

Nǚshēng wèn nánshēng: Nǐ zài wǒ huì bù huì hěn lèi?

Nánshēng huídá: Yīdiǎn yě bù huì.

Nǚshēng: Yuèliàng zhēn piàoliang!

Nánshēng: Yuèliàng jiùshì zánmen liǎng gèrén!

Jiéhūn hòu, liǎng gèrén yīqǐ qù shǎng yuè.

Lǎopó wèn: Nǐ zài wǒ huì bù huì hěn lèi?

Lǎogōng huídá: Lèi dé yàomìng!

Lǎopó: Tiānshàng de lè líng hěn měi ba! Yuèliàng shì zánmen de.

Lǎogōng: Yuèliàng shǔyú lǎotiānyé de, nǎ shíhòu shì wǒmen de ya?

 

KHI YÊU NHAU VÀ SAU KHI KẾT HÔN

Có một đôi tình nhân yêu nhau, người bạn trai chở người bạn gái đi ngắm trăng bằng xe đạp.

Bạn gái hỏi :

– Anh chở em có mệt không ?

Bạn trai trả lời :

– Không mệt chút nào.

Rồi bạn gái nói:

– Trăng trên trời đẹp quá !
Bạn trai trả lời:

Ánh trăng của hai đứa  mình.

Sau đó bọn học kết hôn, hai người cùng đi ngắm trăng.

Người vợ hỏi người chồng:

– Anh chở em có mệt không ?

– Mệt chết đi được !

Rồi người vợ nói :

Trăng trên trời đẹp quá !