Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn 30 tên đường phố Hà Nội trong tiếng Trung rồi , hôm nay mình giới thiệu cho bạn 65 tên đường phố Hà Nội tiếp theo. Hãy yêu quý và học thuộc những con đường Hà Nội bằng tiếng Trung để bạn có thể giới thiệu với các bạn Trung Quốc rằng mỗi con đường Hà Nội đều được gắn với những vị anh hùng trong lịch sử dân tộc của đất nước Việt Nam ta nhé!

65 tên đường phố Hà Nội trong tiếng Trung ( p2 )

65 tên đường phố Hà Nội trong tiếng Trung ( p2 )

1 Bùi Thị Xuân 裴氏春 Péi shì chūn
2 Chu Mạnh Trinh 周猛侦 Zhōu měng zhēn
3 Đặng Tiến Công 邓进东 Dèng jìn dōng
4 Hồ Xuân Hương 胡春香 hú chūn xiāng
5 Lê Đại Hành 黎玳荇 lí dài xíng
6 Lê Hồng Phong 黎红锋 lí hóng fēng
7 Lê Lai 黎来 lí lái
8 Lê Ngọc Hân 黎玉忻 lí yù xīn
9 Lê Thạch 黎石 lí shí
10 Lý ĐạoThành 李道成 lǐ dào chéng
11 Lý Quốc Sư 李国师 lǐ guó shī
12 Lý Thái Tổ 李太祖 lǐ tài zǔ
13 Lý Văn Phức 李文复 lǐ wén fù
14 Mai Xuân Thưởng 梅春赏 Méi chūn shǎng
15 Ngô Sĩ Liên 吴士莲 wú shì lián
16 Ngô Văn Sử 吴文楚 wú wén chǔ
17 Nguyễn Biểu 阮表 Ruǎn biǎo
18 Nguyễn Bỉnh Khiêm 阮秉谦 Ruǎn bǐng qiān
19 Nguyễn Cao 阮高 Ruǎn gāo
20 Nguyễn Công Trứ 阮公著 Ruǎn gōng zhù
21 Nguyễn Du 阮愉 Ruǎn yú
22 Nguyễn Đình Chiểu 阮庭沼 Ruǎn tíng zhāo
23 Nguyễn Huy Tự 阮辉嗣 Ruǎn huī sī
24 Nguyễn Khắc Cần 阮克勤 Ruǎn kè qín
25 Nguyễn Khắc Hiếu 阮可孝 Ruǎn kè xiào
26 Nguyễn Khuyến 阮劝 Ruǎn quàn
27 Nguyễn Lương Bằng 阮良朋 Ruǎn liáng péng
28 Nguyễn Quang Bích 阮光碧 Ruǎn guāng bì
29 Nguyễn Quyền 阮权 Ruǎn quán
30 Nguyễn Thái Học 阮太学 Ruǎn tài xué
31 Nguyễn Thiện Thuật 阮善述 Ruǎn shàn shù
32 Nguyễn Tri Phương 阮知芳 Ruǎn zhī fāng
33 Nguyễn Trung Ngạn 阮忠岸 Ruǎn zhōng àn
34 Nguyễn Văn Cừ 阮文渠 Ruan wén qù
35 Nguyễn Văn Siêu 阮文超 Ruǎn wén chāo
36 Ông Ích Khiêm 翁益谦 wēng yì qiān
37 Phạm Hồng Thái 范红太 Fàn hóng tài
38 Phạm Ngũ Lão 范伍老 Fàn wú lǎo
39 Phan Bội Châu 潘配珠 Pān pèi zhū
40 Phan Chu Trinh 潘珠侦 Pān zhū zhēn
41 Phan Đình Phùng 潘庭冯 Pān tíng fēng
42 Phan Huy Chú 潘辉注 Pān huī zhù
43 Phùng Hưng 冯兴 Féng xīng
44 Quang Trung 光忠 Guāng zhōng
45 Tô Hiến Thành 苏宪成 sū xiàn chēng
46 Tôn Đức Thắng 孙德圣 Sūn dé shèng
47 Tôn Thất Đàm 宗室昙 Zóng shì tán
48 Tôn Thất Thiệp 宗室涉 Zóng shì shè
49 Tôn Thất Tùng 宗室松 Zóng shì sōng
50 Trần Bình Trọng 陈平仲 Chén píng zhòng
51 Trần Hưng Đạo 陈兴道 Chén xīng dào
52 Trần Khánh Dư 陈庆予 Chén qìng yú
53 Trần Nguyên Hãn 陈元罕 Chén yuán hǎn
54 Trần Nhân Tông 陈仁宗 Chén rén zōng
55 Trần Phú 陈富 Chén fù
56 Trần Quang Khải 陈光凯 Chēn guāng kǎi
57 Trần Quốc Toản 陈国篡 Chén guó cuàn
58 Trần Tế Xương 陈祭唱 Chén jì chāng
59 Trần Thánh Tông 陈圣宗 Chén shèng zōng
60 Triệu Việt vương 赵越王 Zhào yuè wáng
61 Trương Định 张定 Zhāng dìng
62 Trương Hán Siêu 张汉超 Zhāng hàn chāo
63 Trường Trinh 长征 Cháng zhēng
64 Tuệ Tĩnh 慧静 huì jìng
65 Yết Kiêu 咽骁 Yān xxiǎo

Hà Nội của chúng cho dù ở mùa nào cũng đẹp phải không các bạn? Hãy học thuộc làu những con đường Hà Nội để giới thiệu cho bạn bè quốc tế những con đường Hoàng Hoa Thám , Phan Đình Phùng , Hoàng Diệu…. khi mùa lá vàng rụng và khi độ hoa ban , hoa sưa bung nở sắc trắng cả 1 bầu trời. Hãy nói với họ rằng Hà Nội đẹp trong mắt bạn và tôi ” Dù đi 4 phương trời lòng tôi vãn mãi hướng về Hà Nội yêu thương”.

65 tên đường phố Hà Nội trong tiếng Trung ( p2 )

65 tên đường phố Hà Nội trong tiếng Trung ( p2 )

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY