Đặt những câu thành ngữ trong bối cảnh lịch sử đúng là rất dễ học phải không các bạn? Mỗi lần nhớ đến câu nói đó là lại nhớ đến được cả bối cảnh lich sử đúng là 一举两得(yì jǔ liǎng dé ) 1 mũi tên trúng 2 đích mà. Vậy các bạn hãy chăm chỉ học những câu chuyện thành ngữ để mỗi lời nói của mình đều ngắn gọn xúc tích và thể hiện được trình độ cao của bản thân nhé! Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ!

1. 急来抱佛脚 ( jí lái bào fó jiǎo )

急来抱佛脚

急来抱佛脚

古时有一个国家特别尊崇佛教,全国各地广造寺院,精塑大佛。有个犯了死罪的人在走投无路的情况下,急忙来到一座寺院,抱住一尊大佛的脚表示忏悔,官府见他心诚就赦免了他。后来只要有犯罪就去抱佛脚。

【典故】王丞相嗜谐谑。一日,论沙门道,因曰:‘投老欲依僧。’客遽对曰:‘急则抱佛脚。’

【释义】比喻事到临头才慌忙准备。

【用法】作谓语、分句;指事先不作准备

【相近词】急则报佛脚

gǔ shí yǒu yí ge guó jiā tè bié zūn chóng fó jiào , quán guó gè dì guǎng gào sì yuàn , jīng sù dà fó . yǒu ge fàn le sǐ zuì de rén zài zǒu tóu wú lù de qíng kuàng xià , jí máng lái dào yí zuò sì yuàn , bào zhù yí zūn dà fó de jiǎo biǎo shì chàn huǐ , guān fǔ jiàn tā xīn chéng jiù shè miǎn le tā . Hòu lái zhǐ yào yǒu fàn zuì jiù qù pǎo bào fó jiǎo .

diǎn gǔ : Wáng chéngxiàng shì xiéxuè. Yī rì, lùn shāmén dao, yīn yuē:‘Tóu lǎo yù yī sēng.’ Kè jù duì yuē:‘Jí zé bàofójiǎo.’

[Shìyì] bǐyù shì dào líntóu cái huāngmáng zhǔnbèi.

[Yòngfǎ] zuò wèiyǔ, fēn jù; zhǐ shìxiān bùzuò zhǔnbèi

[xiāngjìn cí] jí zé bào fó jiǎo

Thời cổ đại có 1 quốc gia đặc biệt tôn sùng Phật giáo, khắp nơi trong cả nước đều quảng cáo chùa chiền , nặn Phật. Có  người phạm phải tội chết khi vội vã chạy trốn không còn đường nào để đi thì chạy tới 1 ngôi chùa , hắn liền ôm lấy chân của Đức Phật lớn tỏ ra sám hối, quan phủ thấy hắn có lòng thành liền miễn tội cho. sau này những ai chỉ cần có tội là lại chạy đến ôm chân Phật.

điển cố : Vương thừa tướng là 1 người thích nói đùa . 1 ngày , trên  đường đến Luận Sa Môn , bởi vì viết : ” vứt bỏ dục vọng quy ý làm tăng ” . Có 1 vị khách thấy vậy liền viết lại rằng ” nước đến chân mới nhảy”

giải nghĩa : ví như sự việc diễn ra đến phút cuối rồi mưới vội vàng chuẩn bị

cách dùng : làm vị ngữ , phân câu ; chỉ những người không có chuẩn bị từ trước

từ gần nghĩa : nước đến chân mới nhảy

TUHOCTIENGTRUNG.VN

Tham khảo:

Khẩu ngữ phổ biến tiếng Trung ( p1 )

50 bộ thủ chữ hán thường dùng nhất

Một số câu tiếng Trung khi tức giận

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY