11346 lượt xem

Tổng hợp ngữ pháp HSK 2 có ví dụ minh họa

HSK 2 là trình độ tiếng Trung sơ cấp. Để hoàn thành bài thi HSK 2, các bạn cần nắm vững 300 từ vựng và các chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung cơ bản.

Xem thêm: 300 từ vựng HSK 2 có dịch nghĩa

Dưới đây, cùng học tiếng Trung Quốc ở nhà liệt kê một số chủ điểm ngữ pháp HSK 2 có ví dụ mình họa nhé!

Tổng hợp ngữ pháp HSK 2 có ví dụ minh họa

tong-hop-ngu-phap-hsk-2-co-vi-du-minh-hoa

1. Đại từ tiếng Trung

1.1.Đại từ nhân xưng

Ngoài những đại từ nhân xưng đã xuất hiện ở cấp độ HSK 1 như: 我,你,我们,你们,他,她,他们,她们 thì ngữ pháp tiếng trung HSK2 bạn cần nám thêm các đại từ nhân xưng sau:

Hán tự Phiên âm Nghĩa Ví dụ
大家 dàjiā mọi người 大家好,我是小王。
dàjiā hǎo, wǒ shì Xiǎo Wáng
Xin chào mọi người, tôi là Tiều Vương
nǐn ngài (dùng để xưng hô với đối phương- người có vị trí hoặc tuổi tác cao hơn, thể hiện sự kính trọng) 您好。
nín hǎo.
Chào ngài
đại từ ngôi thứ ba số ít, chỉ đồ vật, con vật 它是猫。
tā shì māo
Nó là con mèo
它们 tāmen đại từ ngôi thứ ba số nhiều, chỉ đồ vật, con vật 它们都是猫。
tāmen dōu shì māo
Chúng nó đều là mèo

1.2 Đại từ chỉ thị: 这,那,那儿,这儿,哪儿

每/měi: mỗi

Ví dụ:

他每天5点起床。
tā měitiān 5 diǎn qǐchuáng.
Mỗi ngày anh ấy dậy lúc 5 giờ.\

 1.3 Đại từ nghi vấn

Các đại từ nghi vấn đã học ỏ HSK 1 là: 谁,什么,哪,哪儿,多少,几,怎么,怎么样.

Ở ngữ pháp tiếng Trung HSK2 chúng ta cần nắm thêm cách dùng với từ 为/wèi: vì cài gì?

Ví dụ:

为你们的幸福干杯。
Wèi nǐmen de xìngfú gānbēi.
Cạn ly vì hạnh phúc của các bạn.

2. Chữ số trong ngữ pháp HSK 2

Biểu thị thứ tự

 • 第+ số đếm
 • 第一/dì yī/: thứ nhất
 • 第二/dì èr/:thứ 2
 • 第三/dì sān/: thứ 3
 • ….

Biểu thị trọng lượng

 • 3 公斤 /3 gōngjīn/: 3 kg

3. Lượng từ

Dùng sau số từ

等一下/děng yīxià/: đợi một chút

Dùng sau “每” 

每次/měi cì/: mỗi lần

4. Phó từ

4.1 Phó từ phủ định: 别/bié/: đừng làm gì

你别去出来。
/nǐ bié qù chūlái./
Bạn đừng ra ngoài

4.2 Phó từ chỉ mức độ:

 • 非常 /fēicháng /: vô cùng

这条裙子非常好看。
Zhè tiáo qúnzi fēicháng hǎokàn.
Cái váy này vô cùng đẹp

 • 最 /zuì /: nhất

我最喜欢吃饺子。
Wǒ zuì xǐhuān chī jiǎozi.
Tôi thích ăn bánh cảo nhất

4.3 Phó từ chỉ phạm vi

一起 /yīqǐ /: cùng nhau

我和朋友一起学习。
Wǒ hé péngyǒu yīqǐ xuéxí
Tôi và bạn bè cùng nhau học tập

4. 4. Phó từ chỉ thời gian

 • 正在 /zhèngzài /: diễn tả hành động đang diễn ra, nhấn mạnh quá trình

我正在写汉字。
wǒ zhèngzài xiě hànzì
Tôi đang viết chữ Hán

 • 已经 /yǐjīng /: diễn tả hành động đã xảy ra

他已经回家了。
tā yǐjīng huí jiāle
Anh ấy đã về nhà rồi

 • 就 /jiù /: là,mà,.. diễn ra sự việc sẽ diễn ra trong thời điểm đó, hoặc nối tiếp hành động trước

我7点就上学了。
wǒ 7 diǎn jiù shàngxuéle
7 giờ là tôi đi học rồi

4.5 Phó từ chỉ ngữ khí

 • 也 /yě/: cũng

我也有一本这样的书。
wǒ yěyǒu yī běn zhèyàng de shū.
Tôi cũng có 1 quyển sách như thế này

 • 还 /hái/: vẫn

他还没吃完。
Tā hái méi chī wán.
Anh ấy vẫn chưa ăn xong

 • 真 /zhēn/: thật là

小美真漂亮。
Xiǎo Měi zhēn piàoliang
Tiểu Mỹ thật xinh đẹp

4.5 Phó từ chỉ tần suất: 再 /zài/: lại, diễn tả sự lặp lại

我明天再来。
Wǒ míngtiān zài lái
Ngày mai tôi lại đến

5. Liên từ trong tiếng Trung

 • 因为 /yīnwèi /…所以 /suǒyǐ/: Bời vì…thế nên

因为雨很大所以我们不能去公园跑步。
yīnwèi yǔ hěn dà suǒyǐ wǒmen bùnéng qù gōngyuán pǎobù.
Bởi vì mưa rất to nên chúng tôi không thể đến công viên chạy bộ.

 • 但是 /dànshì/: nhưng mà

他70岁了,但是身体很好。
tā 70 suì le, dànshì shēntǐ hěn hǎ

6. Giới từ

Hán tự/ Cấu trúc Phiên âm Nghĩa Ví dụ
从… cóng từ…đến 从这里到公园还有2公里。
Cóng zhèlǐ dào gōngyuán hái yǒu 2 gōnglǐ
Từ đây đến công viên còn 2km.

Chủ ngữ + 对 + tân ngữ + động từ/ tính từ
duì đối với… 经常锻炼对身体很好。
jīngcháng duànliàn duì shēntǐ hěn hǎo
Thường xuyên luyện tập rất tốt cho cơ thể.
so với… (dùng để so sánh) 我比他高。
wǒ bǐ tā gāo.
Tôi cao hơn anh ấy.
xiàng hướng…(dùng để chỉ phương hướng) 小王向老师感谢。
Xiǎo Wáng xiàng lǎoshī gǎnxiè.
Tiều Vương cảm ơn giáo viên
cách…. 学校离我家很远。
Xuéxiào lí wǒjiā hěn yuǎn.
Trường học cách nhà của tôi rất xa

7. Trợ động từ

 • 可以/kěyǐ/: có thể

等我做完就可以吃了。
Děng wǒ zuò wán jiù kěyǐ chīle
Đợi tôi làm xong là có thể ăn rồi

 • 要 /yào/: phải

我要走了。
wǒ yào zǒule.
Tôi phải đi rồi.

 • 可能 /kěnéng/: có khả năng

明天可能风大。
Míngtiān kěnéng fēng dà
Ngày mai có thể có gió lớn

8. Trợ từ

Trợ từ kết cấu: 得 (dé): dùng trong trường hợp muốn nhận xét hoặc đánh giá về một hành động, trạng thái

Động từ + 得 ( 很/非常/ 不…)+ tính từ

你做得好。

nǐ zuò dé hǎo

Bạn làm rất tốt.

8.1 Trợ từ ngữ khí

吧 /ba/: dùng trong câu biểu thị sự yêu cầu, thúc giục mang ngữ khí nhẹ nhàng

快睡觉吧。

kuài shuìjiào ba

Mau đi ngủ đi.

8.2 Trợ từ động thái

 • 着 /zhe/: biểu thị sự tiếp diễn của động tác hay trạng thái

他在学校门口站着。

Tā zài xuéxiào ménkǒu zhàn zhe

 • 过 /guò/: biểu thị động tác đã xong, hoàn tất hoặc biểu thị sự việc ở trong quán khứ và không còn tiếp diễn ở hiện tại.

我来过中国。

wǒ lái guò Zhōngguó

9. Thán từ

喂/wèi/: alo

喂,你好

wèi, nǐ hǎo

10. Động từ trùng điệp

Động từ lặp lại dùng để biểu đạt động tác tiếp diễn trong thời gian ngắn. Đại đa số động từ đều có thể lặp lại, nhưng chúng ta cần chú ý hình thức lặp lại và ngữ cảnh sử dụng.

 • A 一 A

试一试 /shì yī shì/: thử

 • AB-AB

学习学习 /xuéxí xuéxí/: Học tập

 • AAB

唱歌 – 唱唱歌 /chàng chànggē/: ca hát

11. Câu nghi vấn

 • 吧 /ba/: Khi đối với một sự việc nào đó đã có dự đoán trước nhưng chưa chắc chắn thì dùng trợ “吧” từ để hỏi

你是越南人吧?
Nǐ shì yuènán rén ba
Bạn là người Việt Nam nhỉ?

 • 为 什么 /wèishéme/: vì sao

他为什么没来?
tā wèishéme méi lái

 • Câu hỏi chính phản

你吃不吃包子?
nǐ chī bù chī bāozi?
Bạn có ăn bánh bao không?

 • 好吗 /hǎo ma/ : được không?

明天8点见,好吗?
Míngtiān 8 diǎn jiàn, hǎo ma
8 giờ ngày mai gặp, được không?

12. Câu cầu khiến

不要 /bùyào/ : biểu thị sự khuyên nhủ

Ví dụ:

不要吃太多。
Bùyào chī tài duō.
Đừng ăn quá nhiều

13. Câu cảm thán

真/zhēn /: thật là

真好吃。
Zhēn hào chī.
Thật là ngon

14. Các câu dạng đặc biệt

Câu so sánh: A比B+tính từ

他比我大。
Tā bǐ wǒ dà.
Anh ấy lớn hơn tôi

15. Trạng thái của hành động

 • 正在 /zhèngzài/: biểu thị hành động đang diễn ra

他们正在踢足球。
Tāmen zhèngzài tī zúqiú
Bọn họ đang đá bóng

 • 要 …了/yào…le/ : biểu thị sự việc sắp xảy ra

飞机要起飞了。
fēijī yào qǐfēile
Máy bay sắp cất cánh rồi

 • 着 /zhe/: biểu thị sự tiếp diễn của hành động hay trạng thái

外面下着雨。

wài miàn xià zhe yǔ

Bên ngoài đang đổ mưa

Xem thêm:

Trên đây là những kiến thức cơ bản về ngữ pháp HSK 2, các bạn cùng lưu lại để học và làm bài tập nhé!

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC