32907 lượt xem

Các thứ trong tiếng Trung

Hình ảnh Từ vựng tiếng Trung khi xem lịch 1

Bạn đã biết xem lịch bằng tiếng Trung chưa nhỉ? Các thứ trong tiếng Trung thì nói như thế nào nhỉ? Đây là những chủ điểm rất phổ biến trong đời sống hàng ngày. Hôm nay, bạn cùng tớ tự học tiếng Trung Quốc về chủ đề lịch và thời gian với bài học hôm nay nhé!

Từ vựng tiếng Trung khi xem lịch

hinh-anh-tu-vung-tieng-trung-khi-xem-lich-1

1. 阴历/农历 yīnlì/nónglì :âm lịch

2. 阳历/功力 yánglì/gōnglì: dương lịch

3. 今天 jīntiān: hôm nay

4. 昨天 zuótiān: hôm qua

5. 前天: hôm kia (trước hôm qua 1 ngày)

6. 明天: míngtiān ngày mai

7. 后天 hòutiān: ngày kia (sau ngày mai 1 ngày)

8. 星期一/周一 xīngqī yī/zhōuyī Thứ 2

9. 星期二/周二 xīngqī’ èr/zhōu’èr Thứ 3

10. 星期三/周三 xīngqī sān/zhōusān Thứ 4

11. 星期四/周四 xīngqí sì/zhōu sì Thứ 5

12. 星期五/周五 xīngqī wǔ/zhōu wǔ Thứ 6

13. 星期六/周六 xīngqī liù/zhōu liù Thứ 7

14. 星期天/周日 xīngqī tiān/zhōu rì Chủ Nhật

15. 周末 zhōumò cuối tuần

16. 一月 yī yuè tháng 1

17. 二月 èr yuè tháng 2

18. 三月 sān yuè tháng 3

19. 四月 sì yuè tháng 4

20. 五月 wǔ yuè tháng 5

21. 六月 liù yuè tháng 6

22. 七月 qī yuè tháng bảy

23. 八月 bā yuè tháng 8

24. 九月 jǐu yuè tháng 9

25. 十月 shí yuè tháng 10

26. 十一 shíyī tháng 11

27. 十二 shí’èr tháng 12

HỌC TIẾNG TRUNG TRỰC TUYẾN, ONLINE CHẤT LƯỢNG NHƯ OFFLINE – TỰ VƯƠN LÊN TRONG ĐẠI DỊCH

3 cách nói khác nhau về các thứ trong tiếng Trung mà bạn phải biết

Các ngày trong tuần bằng tiếng Trung với 星期 ( xīngqī )

Thứ hai 星期一 xīngqīyī
Thứ ba 星期二 xīngqī’èr
Thứ tư 星期三 xīngqīsān
Thứ năm 星期四 xīngqīsì
Thứ sáu 星期五 xīngqīwǔ
Thứ bảy 星期六 xīngqīliù
Chủ nhật 星期日 hoặc 星期天 xīngqīrì hoặc xīngqītiān
 • Để nói từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, hãy thêm số từ 1 đến 6 sau 星期 (xīngqī) để biểu thị ngày. Ngày đầu tiên trong tuần ở Trung Quốc không phải là Chủ nhật mà là Thứ Hai.
 • Chủ nhật là ngoại lệ .  星期日 (xīngqīrì) hoặc 星期天 (xīngqītiān). Cả 日 (rì) và 天 (tiān) đều có nghĩa là “ngày” trong tiếng Trung – bạn có hai lựa chọn để nói về ngày chủ nhật.

Ví dụ:

 • 今天星期三
  Jīntiān xīngqīsān.
  Hôm nay là thứ tư.
 • 明天星期四
  Míngtiān xīngqīsì.
  Ngày mai là thứ năm.
 • 星期二上午我很忙。
  Xīngqī’èr shàngwǔ wǒ hěn máng.
  Tôi rất bận vào sáng thứ Ba.
 • 星期五晚上要工作。
  Wǒ xīngqīwǔ wǎnshàng  yào gōngzuò.
  Tôi cần làm việc vào tối thứ Sáu.
 • 星期六下午你有空吗?
  Xīngqīliù xiàwǔ nǐ yǒu kòng ma?
  Bạn có thời gian vào chiều thứ bảy không?

hinh-anh-tu-vung-tieng-trung-khi-xem-lich-2

THAM GIA NHÓM HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN VỚI NHIỀU TÀI LIỆU HAY

2. Các thứ bằng tiếng Trung với 周 ( zhōu )

周 (zhōu) bắt nguồn từ tiếng Nhật Kanji 週 (shu) có nghĩa là “chu kỳ”

周 (zhōu) thường sử dụng trong các tình huống trang trọng như tin tức, bài báo

Thứ hai 周一 zhōuyī
Thứ ba 周二 zhōu’èr
Thứ tư 周三 zhōusān
Thứ năm 周四 zhōusì
Thứ sáu 周五 zhōuwǔ
Thứ bảy 周六 zhōuliù
Chủ nhật 周日 zhōurì  

Lưu ý: khi nói đến Chủ nhật, bạn chỉ có thể nói 周日 (zhōu, không bao giờ nói 周天 (zhōutiān)

Ví dụ:

 • 今天周四
  Jīntiān zhōusì.
  Hôm nay là thứ năm.
 • 周三有课吗?
  Nǐ zhōusān yǒu kè ma?
  Bạn có bài học vào thứ Tư không?
 • 我们周五晚上见吧!
  Wǒmen zhōuwǔ wǎnshàng jiàn ba!
  Gặp nhau vào tối thứ sáu nhé!
 • 周六周日我不上班。
  Zhōuliù hé zhōurì wǒ bú shàngbān.
  Tôi không làm việc vào thứ bảy và chủ nhật.

Cách nói các thứ trong tiếng Trung với 礼拜 (lǐbài)

Lịch sử của từ 礼拜 (lǐbài) bắt nguồn từ thế kỷ 19 khi các nhà truyền giáo và thương nhân bắt đầu đến Trung Quốc. Ban đầu nó có nghĩa là “thờ cúng”, đề cập đến các nghi lễ Cơ đốc giáo hoặc Hồi giáo. Sau đó được mở rộng để đại diện cho chu kỳ 7 ngày khi người Trung Quốc nhận thấy rằng người phương Tây thờ cúng bảy ngày một lần. (Trung Quốc đã sử dụng chu kỳ 10 ngày được gọi là 旬 xún trước khi áp dụng tuần lễ kiểu phương Tây).

Thứ hai 礼拜一 lǐbàiyī
Thứ ba 礼拜二 lǐbài’èr
Thứ tư 礼拜三 lǐbàisān
Thứ năm 礼拜四 lǐbàisì
Thứ sáu 礼拜五 lǐbàiwǔ
Thứ bảy 礼拜六 lǐbàiliù
Chủ nhật 礼拜 日 hoặc 礼拜天 lǐbàirì hoặc lǐbàitiān 

Ví dụ:

 • 昨天礼拜一
  Zuótiān lǐbàiyī.
  Ngày hôm qua là thứ hai.
 • 礼拜三我去北京。
  Lǐbàisān wǒ qù Běijīng.
  Tôi sẽ đến Bắc Kinh vào thứ Tư.
 • 礼拜五晚上我看了一部电影。
  Lǐbàiwǔ wǎnshàng wǒ kàn le yí bù diànyǐng.
  Tôi đã xem một bộ phim vào tối thứ sáu.
 • 礼拜天见!
  Lǐbàitiān jiàn!
  Hẹn gặp các bạn vào chủ nhật!

Sử dụng 礼拜 (lǐbài) chỉ là một cách phổ biến khác để diễn đạt các thứ, ngày trong tuần bằng tiếng Trung trong giao tiếp. Hầu hết mọi người không có ý thức về nguồn gốc của nó và hoàn toàn không có ý nghĩa tôn giáo cho những người sử dụng từ này!

Cách hỏi thứ/ ngày trong tuần bằng tiếng Trung

Để hỏi về thứ , ngày trong tuần, bạn chỉ cần thay thế con số bằng 几(jǐ)

Hãy xem ví dụ dưới đây nhé!

 • 今天星期三。
  Jīntiān xīngqīsān.
  Hôm nay là thứ tư.

  今天星期几?
  Jīntiān xīngqī jǐ?
  Hôm nay là thứ mấy?
 • 明天周四。
  Míngtiān zhōusì.
  Ngày mai là thứ Năm.

  明天周几?
  Míngtiān zhōu jǐ?
  Ngày mai là thứ mấy?
 • 七月四号是礼拜天。
  Qī yuè sì hào shì lǐbàitiān.
  Ngày 4 tháng 7 là chủ nhật.

  七月四号是礼拜几?
  Qī yuè sì hào shì lǐbài jǐ?
  Ngày 4 tháng 7 là thứ mấy?
 • 这星期天你做什么?
  Zhè xīngqītiān nǐ zuò shénme?
  Bạn sẽ làm gì vào Chủ nhật này?
 • 上星期五你去了哪儿?
  Shàng xīngqīwǔ nǐ qù le nǎr?
  Bạn đã đi đâu vào thứ sáu tuần trước?
 • 下星期一我去巴黎。
  Xià xīngqīyī wǒ qù bālí.
  Tôi sẽ đến Paris vào thứ Hai tới.
 • 这周四我要出差。
  Zhè zhōusì wǒ yào chūchāi.
  Thứ Năm tuần này tôi sẽ đi công tác.
 • 上周五我见了我哥哥。
  Shàng zhōuwǔ wǒ jiàn le wǒ gēge.
  Tôi đã gặp anh trai tôi vào thứ sáu tuần trước.
 • 下周二我不在办公室。
  Xià zhōuèr wǒ bú zài bàngōngshì.
  Tôi sẽ không ở văn phòng vào thứ Ba tới.
 • 这礼拜三你有没有空?
  Zhè lǐbàisān nǐ yǒu méiyǒu kòng?
  Bạn có thời gian vào thứ Tư này không?
 • 上礼拜四我休假了。
  Shàng lǐbàisì wǒ xiūjià le.
  Tôi đã đi nghỉ vào thứ Năm tuần trước.
 • 下礼拜二是我的生日。
  Xià lǐbài’èr shì wǒ de shēngrì.
  Thứ ba tới là sinh nhật của tôi.

Không chỉ được học thêm các cách nói ngày/ thứ trong tuần bằng tiếng Trung mà còn học thêm nhiều từ vựng. Đây là một trong những bài học quan trọng đối với người học tiếng Trung. 

Hi vọng với bài học hôm nay bạn đã có thể diễn đạt được các hoạt động trong tuần của mình cùng thời gian, thứ ngày tháng.

Đừng quên cập nhật website để đọc thêm nhiều bài viết hay mỗi ngày nhé!

Nếu bạn muốn học tiếng Trung bài bản, đạt mục tiêu trong thời gian ngắn, đăng ký ngay khóa học tiếng Trung – học cùng giảng viên đại học và bộ giáo trình tiếng Trung Msutong mới nhất nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC